13 Metrekare: “İçeriden ve Sürekli” Sergisi 16 Nisan’a Kadar Depo’da Görülebilir

13 Metrekare Sanat Kolektifi, 2018 yılında başlattığı bir araştırma ve arşiv projesi olan Kayıt, ve devamında gelen Kayıtdışı ve Kayıtta ile Mardin’in hafızasında saklı hikâyeleri belgeleyerek, kent belleğine parça anlatılardan oluşan alternatif katmanlar eklemeye çalışıyor. 2017 yılında kurulan kolektifin üyeleri fotoğraf, heykel, felsefe, mimarlık, grafik tasarım ve uçurtma gibi birçok farklı alanda uzman. Kolektif çalışmalarını, üyeleri ile Mardin ve çevresinde yaşayan ve kendine üretim platformu bulamayan kişiler, sanatçılar ve ustaları bir araya getirerek gerçekleştiriyor. Çalışmaların tüm aşamalarında ortaya konulan hassasiyet ve sahip çıkılan amatör ruh, açık bir paylaşım ve üretim platformu olan 13 Metrekare’nin kapsayıcı yapısını güçlendiriyor; daha samimi hikâyelere erişmeyi mümkün kılıyor.

13 Metrekare: "İçeriden ve Sürekli" Sergisi
13 Metrekare: “İçeriden ve Sürekli” Sergisi

Bu sergi, Mardin’de olanı İstanbul’a taşımıyor. Tabandan gelişen organik bir yapının çalışma pratiğinden kesitleri, meraklı izleyiciye kısmen açıyor. Doğduğu ve yaşamaya devam ettiği yer ile kurduğu temasın doğasını hissettirecek üç projeden seçtiği parçaları, Depo’nun mekânıyla buluşturuyor.

Kayıt, bir arşiv ve araştırma projesi. Mardin’de ve yakın çevresinde yaşayanların aile albümlerinde saklı kalan, 1900’lerin başına kadar tarihlenen fotoğrafların kayıt altına alınarak arşivlenmesi yoluyla insana ve mekâna dair hikâyeleri görünür kılmayı hedefliyor. Kişisel ve ortak belleğin kesiştiği bir alanda yer alan bu fotoğraflar üzerinden gerçekleşen, Üç Kadın Üç Anlatı kentin belleğine kazınmış insan hikâyelerini ortaya koyarken, Fotoğrafın Öncesi/Sonrası Stop-motion Film Atölyesi kent mekânının dönüşüm serüvenini yeni yorumlarla tekrardan üretiyor.

Kayıtdışı, kent mekânlarının belleğine kayıtlı, yıkım, yabancılaşma, terkediliş ve kimliksizleştirme gibi hem mekânsal hem de toplumsal anlamda ağır izleri olan ve üzeri çok açılmayan, saklı kalan konuları mekân/olay/insan etkileşimi üzerinden kayıt altına alır. Bir filmde sansürlenen ya da filmin dışında bırakılmış sahnelerin yeniden filme dâhil edilmesi gibi, kentin belleğinde derin yaralar açan bu meseleler, sanatçıların yorumları ile yeniden gün yüzüne çıkar.

Kayıtta ise, yeniden ‘insan’a ancak bu kez üretimiyle birlikte var olan ‘insan’a odaklanır. Mardin’in sosyo-kültürel ve ekonomik hafızasına referans veren çalışma, unutulmaya yüz tutan zanaatleri sürdüren son ustalar ile Mardin’de yaşayan ve üreten sanatçıları ortak bir sanatsal üretimde bir araya getirirken, üretimlerin alt metninde yine “kadın”a dair izler sürmek mümkündür.

Sanatçılar: Amar Kılıç, Ayda Bayruğ, Ayhan Akikol, Aysel Alver, Baran Aykutbay, Bawer Doğanay, Beritan Çiftçi, Canan Budak, Cebrail Özmen, Ceylan Amak, Hamdullah Aydoğan, Hasan Abiç, Irfan Amida, Leyla Keskin, Mahmut Akdemir, Yasin Özçetin

Hazırlayanlar: Evrim Kavcar, Zeynep Ataş, Canan Budak, Amar Kılıç

Sergiyi gezmek için son gün 16 Nisan 2022.


DEPO

Hacımimi Mah. Lüleci Hendek Cad. No:12 Beyoğlu/İstanbul


Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir