13 Metrekare Sanat Kolektifi, “Kayıtdışı” İle Mekânları Yeniden Sorgulatıyor13 Metrekare Sanat Kolektifi, “Kayıtdışı” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Kayıtdışı” sergisi, mekânların ortak kaderleri olan yıkım, yabancılaşma, terkediliş ve kimliksizleştirmeyi sorunsallaştırıyor. Bu doğrultuda mekânların resmi ve gayri resmi anlatı kalıntılarını, arkeolojik kazı misali sosyo-kültürel katmanlarla birlikte değerlendiriyor. Mekânların bilinmeyen belleğine dair sürülen izler, bir bütünün çatlağından sızar gibi bizlere bambaşka kapıları aralıyor. “Kayıtdışı” sergisi, bir filmde sansürlenen ya da filmin dışında kalan sahnelerin yeniden filme dâhil edilmesi olarak da okunabilir. Proje kapsamında üretilen çalışmalar bu bağlamda ana akım tarihsel anlatının dışında kalan ve kolektif bellekte biriken anlatıları da yeniden görünenin döngüsüne dâhil eder.

Mekânsal pratiklerin değişmesine bağlı olarak, kent hafızanın silinmesi ve korunamaması bir sorunsal olarak ortaya çıkarken, Mardin’de kolektif hafızaya referans vererek katkı sağlamayı ve diri tutmayı, bu günün tanıkları olan sanatçılar, geçmişin izlerini geleceğe aktarıyor. Aynı zamanda kent belleğinin bir halının altına süpürülüp saklanan ve dillendirilmeyen bilgi boşluğunu mekâna özgü olarak ürettikleri çalışmalarla mekânın ve hafızanın muğlaklığını nasıl açığa çıkarabileceğinin görsel ipuçlarını muhayyel imgelerle gün yüzüne çıkarıyor.

Küratörlüğünü Canan Budak’ın üstlendiği “Kayıtdışı” sergisinde; Mehmet Ali Boran, Amar Kılıç, Mehmet Çimen, İrfan Amida, Cebrail Özmen, Flaneur inisitatifi, Mehmet Sait Tunç, Adnan Toparlı, Canan Budak Veysi Anuk, Hasan Atılgan, İbrahim Ayhan, Büşra Akgeyik, Nurullah Değer, Murat Küçük, kendi kent deneyimleri üzerinden mekânları, kimlik, aidiyet, zorunlu göç gibi kavramlar ile birlikte değerlendirirken, kültür taşıyıcıları ve basılı kaynaklar aracılığıyla mekânları yeniden okumaya açıyor. Sergi, 25 Aralık tarihine kadar kenthafizasi.com sitesinde online olarak görülebilir.

Künye: The Waiting – Mehmet Ali Boran

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.