Atölye Modern’den Yeni Bir Seminer: Sanat Yapıtlarının Gizleri

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi seminerlerine Sanat Yapıtlarının Gizleri ile devam ediyor.

Sanat Yapıtlarının Gizleri başlıklı yeni seminer, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor. 26 Mayıs’ta başlayacak program birbirine bağlı dört dersten oluşuyor.

Katılanlar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor.

Katılım belgesi veriliyor

Sanat yapıtlarını tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara her zaman uygulayabilecekleri bir model sunan program katılımcılarına Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi veriliyor.

Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor. Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı. Bu programda katılımcı sayısı 16 ile sınırlıdır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

SANAT YAPITLARININ GİZLERİ
Program: 26 Mayıs; 2, 9,16 Haziran 2021
Çarşamba günleri: 19.30 – 21.30

Birinci ders, Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanır. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunar.

İkinci ders, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanır.

Üçüncü ders, Yoko Ono’nun “Painting to be stepped on” (1960-61) ve Hans Haacke’nin “MoMa Poll” (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işler.

Dördüncü ders, Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled (Portrait of Ross in L.A.)” (1991) ve Kara Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant” (2014) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümlerini irdeler.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.