Bilsart ODDVİZ’i Ağırlıyor

Bilsart, 18 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Oddviz’in “Kreuzberg Shedding” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Berlin, sokaklardaki ifade özgürlüğünün, duvarlara yapılmış grafiti, şablon ve çıkartmalar şeklinde görüldüğü bir kent. Çoğunlukla bohem ve göçmen topluluklarını barındıran Kreuzberg, Berlin Duvarı’na yakınlığı nedeniyle yıllarca göz ardı edilmiş bir mahalledir.

Son yirmi yıl içinde, kentin görece düşük yaşam maliyetinden, kültürel zenginliğinden ve her şey mümkün mantığından etkilenen insanlar Berlin’e aktı. Şimdiyse kentte, durdurulamaz olduğu başka yerlerde de kanıtlanan bir şey düzenlenmeye çalışıyor: mutenalaştırma.

Bu mutenalaştırma süreci bir bölgede başladıktan sonra, orada yaşayan işçi sınıfına mensup nüfusun tamamı veya birçoğu yerlerinden edilene ve bölgenin sosyal karakteri tamamen değişinceye kadar hızla devam eder.

ODDVİZ hakkında:
Oddviz sanat kolektifi objeleri veya mekanları fotogrametri tekniği ile tarayarak 3 boyutlu dijital replikalarını üretir. Kolektif, dijitalleştirdiği değerleri sanal ortamda bir araya getirir, yerleştirmesini, mekan ve ışık tasarımını yaparak görselleştirir.

Çağrı Taşkın mimarlık eğitimi aldı. 3 boyutlu modelleme, görüntü işleme ve görselleştirme konularında çalışmaktadır.
Serkan Kaptan mühendislik okudu, çevre bilimleri konusunda lisansüstü eğitim aldı. Dijital sanatlar, performans sanatları, politik ekoloji ve kolektifler üzerine çalışmaktadır.
Erdal İnci resim eğitimi aldı, üretimini fotoğraf ve dijital sanatlar alanlarında yapmaktadır.

Bilsart
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Bilsar Binası 90/A Beyoğlu/İstanbul

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.