Zaman:21 September, 2020

Bora Başkan ◌>○ Sergisiyle Öktem Aykut’ta


Bora Başkan’ın Öktem Aykut’ta gerçekleştirdiği üçüncü tek kişilik sergisi “◌>○”, 10 Ekim 2020 tarihine kadar görülebilir.

◌>○, Bora Başkan’ın Öktem Aykut’ta gerçekleştirdiği üçüncü tek kişilik sergisi. Başkan, daha önceki kişisel sergilerinde olduğu gibi, görsel iletişiminin temelini var eden strüktürler ve fiziksel bir durum olarak kullandığı organizmaları iç içe geçirerek, karşılıklı mutasyona
uğratarak, her biriyle hayali topoğrafyalar yaratarak; nesne, bağlam ve varlık üzerine resimsel sorgulamalarına devam ediyor.

Bora Başkan ◌>○ Sergisi
Bora Başkan ◌>○ Sergisi

Titiz ve keskin çizimleri ile tanınan Başkan; ◌>○’da tuval üzerindeki soyutlamaları ve heykel denemelerini göstererek bir özne olarak daha belirgin bir rol oynuyor, öte yandan da açığa çıkardığı formların kendi hayatlarını bulmalarını sağlıyor. Daha önce hayali evrenlerde anlık görüntüleri yakalayan Başkan, ◌>○’da nesnelerin kendi alanlarını tanımlamalarına izin vererek, evrenin kendi iç dinamizmine imkan sağlıyor. Böylece Başkan’ın formları kendi zaman ve mekanlarını tanımlıyor, kendi kaidelerinden bağımsızlık kazanıyor, hareketleniyor, etleniyor. Başkan, bu süreci yıllardır, kendi jestini önce aşama aşama minimize ederek, ardındansa bileğini kendi ritmine bırakarak yönetmiş oluyor. Başkan’ın kavrayışı, evrenin, onu oluşturan nesnelerin toplamından daha büyük olduğunu görmemizi sağlıyor. Gerek tuval üzerinde resmedilmiş kaidemsi ve nesnemsiler; gerekse üç boyutlu heykelsi formlar, Başkan’ın on yılı aşkın süredir ısrarla sürdürdüğü sanatsal uğraşın kendi kendisine açığa çıkardığı özgün fenomenler. Dalgaların ve rüzgarın üst üste, defalarca, ısrarla ve uysallıkla ovduğu taşlar gibi.

Bora Başkan’ın İlksen Mavituna ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği ve sergi açılışında prömiyerini yaptığı “Ufku Olmayan Günler” isimli video eseri de Öktem Aykut’un komşu sanat kurumu Bilsart’ta, 18 Eylül’e dek izlenebilir.

Galeri, Salı’dan Cumartesi’ye 12:00-19:00 arasında ziyaret edilebilir.

Öktem Aykut
Aybastı Sok. 3, Şişhane 34430, Beyoğlu/İstanbul

Doğal Bakım Ürünleri


Nil Has

1988, İstanbul doğumlu. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir