Clemens Wolf Türkiye’deki İlk Kişisel Sergisiyle SANATORIUM’daSANATORIUM, 3 Şubat – 25 Mart 2023 tarihlerinde Clemens Wolf’un “REMIX-Material Archeology” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Wolf’un yağlı boya, aynalar ve paraşütler kullanarak malzeme üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalarına odaklanıyor.

Clemens Wolf, Remix 12, 2022, Ayna, kumlama tekniği- Mirror, sandblasted, 98x78x2 cm
Clemens Wolf, Remix 12, 2022, Ayna, kumlama tekniği- Mirror, sandblasted, 98x78x2 cm

Clemens Wolf, işlerinde yakalamaya çalıştığı tekrar edilemez anları farklı malzemeler vasıtasıyla yerleştirmelere dönüştürüyor. Çit gibi endüstriyel malzemeler kullanarak kalın yağlı boya tabakalarını tuvale aktardığı bir yöntem geliştiren Wolf, “REMIX-Material Archeology” sergisinde bu yaklaşımı mekâna özgü bir şekilde SANATORIUM’a taşıyor. Kentsel bir bariyerin ve sınır çizmenin fiziksel sembolü olan çit, sanatçının çalışmalarında sürekli tekrarlanan bir motif olarak yer alıyor.

Malzeme üzerinde sürekli çalışmak ve onu keşfetmek, Wolf‘un pratiğinin biçim ve bağlamını oluşturur. İşlevsel bir nesneyi alarak onu bağlamından çıkaran sanatçı, malzemenin zamansal ve estetik katmanlarını araştırdığı bir yaklaşım benimser. Bu süreçte ise, sanat pratiğini yeniden keşfederek resim ve heykelin sınırlarını bulanıklaştırır. Bir süredir işlerinde kullandığı ve normalde sanatsal üretimle ilişkilendirilmeyen paraşüt kumaşıyla oluşturduğu heykel ve resimler görünenin ötesinde bir soyutlama sunar.

Sanatçı son dönemde ayna kullanarak yaptığı çalışmalarında, aynanın görünmeyen tarafını ortaya çıkarır. Çit resimlerinin farklı bir malzemeyle yeniden araştırması olan bu çalışmalar, sanatçının aynada bulunan katmanları kumlama makinesi kullanarak ayırdığı bir alıştırmadır. Tekrar edilemeyen anları bu yöntemle yeniden araştıran Wolf, aynanın ikiliği ve doğası gereği oluşturduğu yansıma üzerine düşünür.

“REMIX-Material Archeology”, Clemens Wolf’un malzeme ile olan ilişkisini farklı biçimlerde, yeni çalışmalar ve mekâna özgü bir yerleştirmeyle gösteriyor. Sanatçının uzun süredir odaklandığı tekrar edilemeyen anları ele alan bu çalışmalar; yüzey, bağlam ve malzeme ilişkisinin geniş bir araştırmasını sunuyor.

Clemens Wolf Hakkında

Clemens Wolf (1981, Viyana) Linz Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde Ursula Hübner’den resim eğitimi aldı. Sanatsal çalışmalarında, tekrar edilemeyen anların yakalanmasıyla ilgilenir. Başlangıçta araştırmaları, yıkıntıları ve çitleriyle kentsel mekâna odaklanan Wolf, tek renkli olarak yaptığı manzara resimlerinde çürümenin ve geçiciliğin güzelliğini yakalar. Sanatçı daha yakın tarihli çalışmalarında imgeyi malzemeyle değiştirir. Figürasyon ve soyutlama meselesi sanatçının pratiğinin merkezinde yer alır.

Wolf, Çin, İsviçre, Fransa, Almanya ve ABD’de sergiler açmıştır. Uluslararası alanda çeşitli galeriler tarafından temsil edilmekte ve Albertina Müzesi gibi tanınmış koleksiyonlarda yer almaktadır.

Clemens Wolf, Viyana’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir