“Coulisse” Karma Sergisi 14 Ocak’tan İtibaren Mixer’de

Mixer, 14 Ocak – 27 Şubat 2022 tarihleri arasında Eda Öztürk’ün küratörlüğünde Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Cerensu Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti’nin ve Tayfun Gülnar’ın çalışmalarından oluşan “Coulisse” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Serginin çıkış noktasını, Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırması oluşturuyor. Sergi bu araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramının hem sanat alanında hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor.

Cerensu Çelik, terkedilmiş mahalle
Cerensu Çelik, terkedilmiş mahalle, bilgisayar ile üretilmiş görüntü, 2021

Bauman, “akışkan modernite” kavramı ile; modernitenin “katı” evresinden, “sıvı” evresine geçişi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem; katı, sınırları net çizilmiş, bir merkez etrafına yerleşmiş her türlü düşünce, eylem ve ilişkilenme biçiminin Bauman’ın ifadesiyle sıvılaşıp, akışkanlaşması ile karakterize ediliyor. Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşulları ile birlikte, toplumsal aktörlerin zaman-mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşa etme ve emek süreçleri de değişime uğruyor. Bu dönemi tanımlayan bir kavram olmakla birlikte, “akışkan olma” hali hem toplumsal alanda, hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında aktörlerin kolaylıkla pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine gönderme yapıyor. Sergi; resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimleri olan sanatçıları bir araya getiriyor. Coulisse; insan/insan olmayan hayvan, insan/makine, bilinç/bilinçdışı, kamusal/özel, ve sanat/piyasa gibi düalistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçerek, akışkanlaştığı alanlardaki yeni ilişkisellik biçimleri üzerine düşünmek için eleştirel bir diyalog hazırlamayı amaçlıyor.

Coulisse sergisi, 14 Ocak – 27 Şubat tarihleri arasında Mixer ana galeri mekanında görülebilir.


Mixer

Mumhane Cad. No:50, Kat-1, Karaköy, İstanbul

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.