Didem Erbaş ‘Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer’ Sergisiyle Simbart Projects’de

Simbart Projects 9 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında Didem Erbaş’ın ‘Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı işlerinde iznini sürdüğü yer, yerleşme, görme, görmenin ölçeklendirilmesi gibi kavramları farklı malzemeler ile işlediği çalışmalarında, Werner Herzog’un filmindeki bir ana odaklanıyor. Bu sergi, Erbaş’ın son dört senedir çalışmalarını birleştirirken, işlerin kendi aralarında ürettikleri dinamikler ile bir söylem üretme çabasını da yansıtıyor.

Didem Erbaş ‘Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer’ Sergisiyle Simbart Projects’de
Didem Erbaş, “Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer”

Erbaş’ın atölyesinde farklı malzemeleri dönüştürerek geliştirdiği dokunsal dil ile insan bedenlerinin tabi tutuldukları süreçler ve bu süreçleri kavrayamamamız, belki de kavrayamayacağımıza dair ürettiği söylem malzemelerin kendi tezatlıklarıyla bakma-görme-kavrama arasındaki gerginlikleri çarpıştırarak sakin ve soyut bir alan yaratıyor. Diğer bir deyişle, Erbaş’ın devşirdiği malzemeler, ilham aldığı görüntü ve durumların görselliğinden çok özündeki kavranamazlık ile ilişkileniyor; gerçek dünyanın içinde bulunduğu durumu artıklaştıran bu tavır, malzemelerin kendisiyle oluşan katmanlı ilişkinin de altını çiziyor. Kurduğu görsel dilin düşlerle ve uzay soyutlamalarıyla olan bağı, sanatçının arayışının temelindeki insan-odaklılığın da altını oyarken, bir arada yaşamanın gerekliliklerini nesnelliklerini sorguluyor.

Erbaş’ın çalışmalarını bakan ve bağlanan olarak iki kategoriye ayırmak mümkün. Sanatçı iki boyutlu çalışmalarında insansız hava araçları ile ‘bakılan’ görselleri soyutlayarak, devşirerek, kesintiye uğratarak görsel bir dil kuruyor. Bu görsel dilin merkezinde ise bakma eyleminin kendi içindeki çelişkiler olduğundan sanatçının renkleri ve malzemeleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Diğer bir deyişle, mürekkep ile yaptığı ‘Boşluk Örgüsü’ serisinin akışkanlığı ile ‘Soyut Kompozisyon’ serisinin durağan eksikliği aslında aynı şeye bakarken duyumsanan anlam eksikliklerine işaret ediyor. Erbaş birleştiren bir üslup yerine ayrıştırarak genişleten bir dil ile tezlerinin antitezlerini aynı bağlam içinde vermeyi tercih ediyor.

Bir ‘Alanın Kurgusu’ yerleştirmesi ise serginin vicdanı olarak işliyor. Duvarda gösterilen işlerin
iki boyutluluklarının nesnel ihtimallerini farklı malzemeler ile araştıran Erbaş, bu imlerin başka şekilde
bağlanabileceğini de hissederek nesnelerin kendi yüzeylerini yarattığı bir arayüz geliştiriyor. Amorf
yüzeyde bir araya gelen nesneler hem kendi aralarında hem duvardaki imlerle bağlar kurarak aslında
sergi mekanını dinamik bir alana dönüştürme ihtimallerini araştırıyorlar. İki boyut ile üç boyut
arasındaki geçirgenlikler, bazen yere yatırılıyor, bazen ikisinin arasında bir yerde sıkışıp kalıyor. Bazı
nesnelerin eriyen yüzeysellikleri ile bazı nesnelerin kusursuz plastikleri – plastiğin her iki anlamını da
sahiplenerek – bakmanın, bağ kurmanın natamamlığı ile yüzleşiyor. Böylece Erbaş’ın sergide farklı
malzemeler ile araştırdıkları öz düşünümsel denemeler olarak izleyici tarafından bütünlenme
ihtimalini kalp atışı gibi sürekli ama değişken bir şekilde taşıyorlar.

Didem Erbaş’ın ‘Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer’ adlı kişisel sergisi 9 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında, Pazartesiden Cumartesiye saat 11.00 ile 18.00 arasında Simbart Projects’de ziyaret edilebilir.


Simbart Projects

Çukurcuma Caddesi, Çukurcuma Apartmanı No:40/A, Beyoğlu/İstanbul

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar