Doğaçlama Performans: Ezgisel Yansıma

Ezgisel Yansıma
Ezgisel Yansıma

Ezgisel Yansıma ismine sahip olan bu canlı ve simültane sanat performansı, üç çeyrek saat boyunca sürecek interdisipliner bir doğaçlamayı ortaya koyar.

Biriciklik ve oradalık esasıyla, her sergilenişinde salt yerinde ve tek olan bir sahne performansına tekabül eder. Sanatsal dışavurum hedefleyen bu performans tamamen deneysel ve simültane gerçekleşir; sahnede eşzamanlı olarak müzik ve resim sanatlarının icrasıyla mümkün kılınır. Ortaya çıkan doğaçlama piyano seslerinin bir nevi tuvale yansıtılması sonucunda meydana gelen “yaratım” şahitlerine eşsiz bir deneyim yaşatır. Performansın doğaçlama yorumlanması konsept ve temalara göre yine kendi içinde tutarlı olarak bölümlere ayrılmıştır.

Müzik

İcra edilen müzik, salt piyanoyu bir tuşlu çalgı olarak kullanmanın yanı sıra, çeşitli perküsif sesler almak amacıyla enstrümana vurulması, piyano tellerine farklı materyallerle uygulanan çalım stilleri ve çalınan temaların kısa döngüler haline getirilmesi suretiyle ortaya konur. Piyano doğaçlamasının yanı sıra, temalar gereği müziği besleyen farklı ses efektler, beat ve synth altyapıları müziği daha katmanlı ve elektronik bir hale getirir.

Resim

Melodik performansın eşzamanlı olarak bir düzleme aktarılması işlevinde konumlanan görsel yorum ise; ortaya çıkacak görsel eser, renklerin notalardan aldığı referansla soyutlama, mistisizm ve sürrealizm gibi farklı disiplinler kullanarak tuvale yansıtılacaktır. Müzik tarafındaki doğaçlama ve deneysellik ilkesinin aynı şekilde görsel tarafta da kendini boyaların sıçratılması, önceden hazırlanan farklı materyallerin kullanılmasıyla gösterecektir.

Performans

Projenin performans icrası ise, ortaya konacak görsel ve işitsel sanatın tümünü kapsayacak şekilde yine doğaçlama ve deneysellik ilkesini esas alarak, modern dans, plastik sanatlar ve ateş gösterisi gibi performans sanatlarına bırakarak ilerleyecektir. İsmi geçen sahne performansı her icrasında o ana ve o anın şahitlerine özel ve tek olarak ortaya çıkar ve özgün bir deneyim yaratır. Müziğin tuvale yansıtılması suretiyle sesin görsel düzleme aktarımı mümkün kılar.

Piyanist – Yağız Oral
Ressam – Banu Taşkent
Sanat Yönetmeni – Beyza Alnıaçık
Kreatif Direktör & Kamera – Yağız Nazlı
Afiş Tasarım – Zuhal Öçalan


Goethe-Institut Ankara

Atatürk Bulvarı 131 06640 Bakanlıklar – Ankara

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.