Edebiyatta Posthümanizm Transnational Press London Yayınlarından Çıktı

Edebiyatta Posthümanizm Transnational Press London Yayınlarından Çıktı

Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Buran’ın editörülüğünde hazırlanan, Sherryl Vint, Pelin Kümbet, Francesca Ferrando, Şeyda Aydın, Muhsin Yanar, Evren Akaltun Akan, Sadık Yemni gibi yerli ve yabancı pek çok yazarın ‘posthümanizm’ kavramından yola çıkarak kaleme aldıkları makaleler ile şekillenen, Edebiyatta Posthümanizm başlıklı kitap Transnational Press London yayınlarından çıktı.

Edebiyatta Posthümanizm hakkında

Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır.

Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/üstü/sonrası/dışı alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır.

Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.

Katkı sağlayan yazarlar ve başlıkları:

-SUNUŞ: İkili olmayan bireylik – Sherryl Vint
-Edebiyat ve Posthümanizme Giriş – Sümeyra Buran
-Posthümanizm, Transhümanizm, Antihümanizm, Metahümanizm ve Yeni Materyalizmler: Farklar ve İlişkiler – Francesca Ferrando
-Octavia Butler’ın Yavru Kuş (Fledgling) Romanında Posthüman Vampir-insan Eyleyiciliği – Pelin Kümbet
-Pat Cadigan Öykülerinde İnsansonrası Beden ve Hafıza – Murat Göç-Bilgin
-H.P. Lovecraft’ın “Dunwich Dehşeti” Adlı Öyküsünde Posthümanist Ögeler – Gül Koçsoy
-Çürüyen Dünya, Eriyen Bedenler: Phillip K. Dick’in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve Walter M. Miller’ın Leibowitz için bir İlahi’sinde Toksik Manzaralar – Züleyha Çetiner-Öktem
-Angela Carter’ın Spekülatif Romanlarında Hümanizm Eleştirisi ve Posthümanist Belirsizlik – Barış Ağır
-İnsan Olan ve İnsan Olmayan Arasında: Frankenstein’ın Posthümanizme Dair Düşündürdükleri – Evren Akaltun Akan
-Biyogenetik Posthüman Bilimkurgu: Yarının Gen-Tasarımlı Çocukları ve Gen-Kapitalist Sınıfları – Sümeyra Buran
-Phyllis Dorothy James’in İnsanların Çocukları Adlı Eserine Post-Hümanizm Çerçevesinde Feminist Bir Yaklaşım – Şebnem Düzgün
-Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim Gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair – Muhsin Yanar
-Posthümanizm Bağlamında Doğu-Batı Halk Hikâyelerindeki İnsan-Hayvan İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme – Ülfet Doğan Arslan
-Zamanın Bedensel Dönüşümü: Osmanlı Gelecek Anlatılarında Posthümanist ve Transhümanist İzler – Seda Uyanık
-Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Post-hümanizm Görünümleri – Dinçer Atay
-Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Arası İlişkiler: Posthümanizm ve Nesne Yönelimli Ontoloji Çerçevesinde Bir Çözümleme – Nurseli Gamze Korkmaz
-Spekülatif Kurguda Yükselen Geleceğin Posthüman Evreni: Alternatif Evrenlerin Ütopyalarındaki İnsan Ötesi Topluma Kendi Gerçekliğimizde Ulaşmayı Başarabilir miyiz? – Şeyda Aydın
-Posthüman Aşkın Ezgisi: Phantomat ve Bedensizlik Özlemi – Sadık Yemni

Kitabı Türkiye üzerinden temin etmek için buraya tıklayınız.
Kitabı İngiltere üzerinden temin etmek için buraya tıklayınız.

KÜNYE
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 359
Yayın Evi: Transnational Press London
Dil: Türkçe
Basılı ISBN: 978-1-80135-003-7
Fiyat: 175 TL (indirimli)
E-Kitap (PDF) ISBN: 978-1-80135-028-0
Fiyat: 64.79 TL

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.