Ekin Keser İlk Kişiel Sergisiyle Mixer Proje Alanı’nda

Mixer, Ekin Keser’in Kendimden Bir Şeyler Aradım adlı ilk kişisel sergisini 8 Nisan – 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Proje Alanı’nda ağırlıyor.

Ekin Keser, Ben egzotik bir ortadoğu güzeliyim / I'm an exotic middle eastern beauty, kolaj(kraft karton üzerine buluntu fotoğraf) / collage(found photograph on kraft paper) 70x200cm, 2023
Ekin Keser, Ben egzotik bir ortadoğu güzeliyim / I’m an exotic middle eastern beauty, kolaj(kraft karton üzerine buluntu fotoğraf) / collage(found photograph on kraft paper) 70x200cm, 2023 (detay)

Ekin Keser, Kendimden Bir Şeyler Aradım adlı sergisinde kendi varoluşunu buluntu fotoğraflar, belgeler ve farklı nesneler aracılığıyla yeniden kurguluyor. Başkalarına ait anı ve belgelerden kestiği yaşanmışlıklar ile kendi hikayesini yeniden inşa ediyor. Bu inşada birbirine benzeyen ve kesişen hikayeler, insanın salt gerçeklikte birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Zira ideolojiler, farklı cinsel kimlikler, kültürel farklılıklar ne olursa olsun her farklılıktan kendinize dair bir parça bulmamız mümkündür. Ekin Keser tanımadığı insanların geçmişlerinden çekip aldığı bu hikayelerle kendi varoluş öyküsünü tamamlamaya çalışıyor. Deyim yerindeyse başka insanların hikayeleri bir ayna görevi görüyor ve kendini bu ayna aracılığıyla tanımlamaya çalışıyor. Bu bağlamda sanatçı, benliğini kökleşmiş ya da atomize edilmiş olarak kurmak yerine ilişkiselliği başat bir düğüm halinde tutarak duyularını karakalem, kolaj ve enstalasyon gibi araçlar aracılığıyla eserlerine aktarıyor.

Ekin Keser’in “Kendimden Bir Şeyler Aradım Sadece” serisi, farklı sosyal statü ve geçmişlere sahip insanların buluntu fotoğraf ve belgelerinden oluşturduğu kompozisyonlara yer veriyor. Kesilmiş, dönüştürülmüş kompozisyonlarıyla sanatçı, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve bu hikayeler aracılığıyla izleyicisine ortak bir dil önerisi sunuyor. Her kompozisyonun belleği isimlendirilirken, bulunan fotoğraflarda yer alan mekanlar, insanlar ve olaylardan türüyor. Keser, izleyicilerin eserleriyle ortak bir dil kurmalarını ve kendilerinden bir şeyler aramalarını amaçlıyor.

“Zamanında edinilmiş deneyimler, duygular ve duyularla ilişkilenmesiyle oluştum. Yaptığım, yarattığım durumların sonu nereye varacak bilmiyorum fakat bedenimin zaman içerisinde beni rahatsız edecek değişken yada döngüye giren hallere bir etkisi var mı, onu da bilmiyorum” diyen sanatçı “Ben Kimim, Nereye Gidiyorum” isimli eserinde ise sosyal, siyasal, kültürel ve bireysel düzeyde tüm konuların benliğinde bıraktığı etkileri ele alıyor. Bu etkilerin benliğinde oluşturduğu değişimleri bir beden üzerinden okumayı mümkün kılıyor. Sınıfsal ayrımcılığa uğramış ve ötekileştirilmiş bedenini parçalara bölerek durumu oyuna dönüştüren sanatçı sürece dayalı bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Cinsel yönelimini ailesine açıkladıktan sonra annesinin maruz kaldığı psikolojik şiddet sonucu aile fertlerini yırtarak çıkardığı eski fotoğraflar “Elekten Geçmeyenler” isimli yerleştirmesinin çıkış noktasını oluşturur. Sanatçının bu fotoğrafları, annesinin sevdiği kevgir koleksiyonundan parçalarla birleştirerek, yerleştirmesinde kullanması, elekten geçemeyenlerle olan güçlü bağlarını simgelemektedir. Bu yerleştirme, kadınların cadılaştırılmasına dair toplumsal baskıya karşı bir tepki niteliğindedir. Çalışmalarda yer alan bellek örgüleri yaşananları yeniden biçimlendirirken sınırları deşen bir konumda duruyor. Ekin Keser ayrıca buluntu fotoğrafları başka formlara dönüştürüp kaybolan yaşamları görünür hale getiriyor.

Kendimden Bir Şeyler Aradım sergisi böylelikle bir sanatçının üzerindeki Stoacı felsefenin de izlerini su yüzüne çıkarıyor. Ekin Keser perspektifiyle toplumsal cinsiyet, ırkçılık, türcülük gibi iktidar mekanizmalarını çatlatarak nefes alanları için yer açıyor. Sanatçı mikro-kozmosunu ufak bir kıyıya kurarak kendini bir yerde sınırlamıyor. Öyle ki; bu sergi onun başlangıç oku.


Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir