Engin Konuklu’nun “Süreç” Başlıklı Sergisi Atlas Pavyon’da

Engin Konuklu’nun bellek ve belleğe dair edimler etrafında ilerleyen resimlerinden oluşan 7. kişisel sergisi “süreç” 2-30 haziran tarihleri arasında İzmir Kültürpark Atlas Pavyon’da görülebilir. Sergide 10 yılı aşkın sürede oluşturulmuş farklı tema ve akrilik (airbrush), füzen, yağlı boya gibi tekniklerden oluşan 140 resim yer almaktadır.

Bireyin inandığı değerler üzerinde etki eden bir şüphe, sonucunda anıların köklerine inmeyi, geçmişe ve kimliğe dair bir düzenlemeyi gerekli kılabilir. Değişen kültürel ve siyasal anlayış aynı olgular üzerinde imgeler arası anlam geçişleri yaratabilmektedir. Bergson’un imge kuramı üzerinden Sartre, imgelerin ilk anlamlandırılışı ve sonrasında değişen benlik ile yeni görünüm kazanışını şu sözlerle ifade etmektedir; “Bir anıya çağrıda bulunmak, geçmiş bir imgeyi şimdiki zaman kılmaktır; ancak çağrıda bulunulan imge, ambara atılmış imgenin basit biçimde yeniden canlandırılması değildir…” (Sartre, 2017: 48). Bergson, imge, anı gibi kavramları geçmişle olan bağdan çok şimdide ele almaktadır. Bu durum geçmiş anıların ve görüntülerin onları en son hatırlayışımızdan çok da uzak olmadığı fikrine benzemekte ve tüm yeni duyuş, düşünüş biçimiyle ilişkilenmektedir. “İmge şimdiki zamana ilişkin bir durumdur ve geçmişle tek ortak yanı da kaynaklandığı anı sayesindedir” (Bergson, aktaran Sartre, 2017: 50).


Atlas Pavyon

Mimar Sinan, 35220 Konak/İzmir, Türkiye

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar