Evliyagil Dolapdere Nazlı Gürlek Hodder “Bedende” Sergisini Ağırlıyor

Evliyagil Dolapdere, Nazlı Gürlek Hodder’ın ilk kişisel sergisi Bedende’yi 7 Kasım 2020 – 10 Ocak 2021 tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor.

Bedende, ekoloji ile ilişki içinde bedenselleşme pratikleri üzerine araştırmasını içeriyor. Sergide 2018-20 yılları arasında yapılmış resimler, desenler, kolajlar, enstalasyonlar ve video yer alıyor. İşler, sanatçının, özgürlük, irade, direnç ve güçlenme pratikleri geliştirme amacıyla doğada ve atölyesinde kendi başına gerçekleştirdiği ritüellerin izlerini taşıyor. Eko-feminizm, yeryüzünün bedeni ile insanın bedeninin birliği, şifa ve direniş aracı olarak sanat, sanatçının odağındaki konuları oluşturuyor. Sergi 10.01.2021 tarihine kadar Evliyagil Dolapdere’de ziyaret edilebilir.

Evliyagil Dolapdere Nazlı Gürlek Hodder "Bedende" Sergisini Ağırlıyor
Yaratıcı Boşluk II, Kağıt üzerine akrilik, Keten yağı, kolaj, 45x61cm, 2020

Nazlı Gürlek Hodder, Evliyagil Dolapdere’de gerçekleşen sergisinde volkanik taşlar, toprak, bakır ve bitkisel yağlar gibi yeryüzü kaynaklı malzemeler kullanarak ürettiği yerleştirme ve objeleri, resmettiği veya kolajladığı kağıt ve tuval yüzeyler ile bir araya getiriyor. Soyutlama ve figürasyon arasında gezinen resimler, sanatçının fiziksel hareketlerinin, duygularının, hislerinin ve zihinsel monologlarının izlerini taşıyor. Resimler sıklıkla ışık ile aktive edilerek, yaşayan bir maddesellik ve mistik bir aura kazanıyorlar.

Performatif sürecin izi olarak resim, sanatçının üretiminin temelini oluşturuyor. Sanatçı, içgüdüsel biçimde kurguladığı ritüellerinde bedenin maddesel, duygusal ve ruhsal boyutlarını keşfe çıkıyor. Doğum, ölüm, yaratım, simya, mitoloji, ekoloji, şifa, direnç ve bilinçaltı gibi temalar sürece eşlik ediyor. Anadolu ve Orta Asya’nın şamanik şifa öğeleri, dans terapi teknikleri ve arkaik sembolizmler ile bir araya getiriliyor. Sonuçta ortaya çıkan işler, geçirgen sınırlara sahip, yaşamın tamamıyla devamlılık ve akış içinde olan, kırılgan ve değişken bir yapı olarak bedenin potansiyeline tanıklık ediyor.

Bedende, pandemi, sosyal mesafelenme ve iklim değişikliğinin hakimiyetinde geçen 2020’nin güncel bağlamında sanatın ne olabileceği üzerine bir tartışma önerisinde bulunuyor. Sergi, izole durumdaki öznenin doğal oluş hali olarak içsel gücü araştırıyor ve toplum üzerine düşünürken bedenlerimizi de devreye sokmamızı öneriyor.

Nazlı Gürlek Hodder, özgürlük, irade, direnç ve güçlenme pratikleri geliştirme amacıyla, ansallık ve buradalık içeren bedensel bir estetik geliştirmek üzerine çalışır. Şifa ve direniş aracı olarak ürettiği sanat ile, arzulayan, eyleyen, yaratan ve tüm yaşam formlarıyla ilişkisi dahilinde varolan bir bedene dönüşün yollarını arar. 2005-18 yılları arasında sürdürdüğü küratörlük kariyerinin ardından, 2017 itibariyle asıl lisanı olduğunu kabul ettiği sanat üretimine geri döndü. O tarihten beri işleri “Camdan Şato” (2020, Müze Evliyagil, Ankara), “Gaia’nın 1000 Adı Var” (2019, Elgiz Müzesi, İstanbul), 6. Uluslararası Çanakkale Bienali: “Geçmişten Önce, Gelecekten Sonra” (2018, Çanakkale), “Happening Now” (2019, Artnivo / Istanbul Art Week), “Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri” (2017, Daire Galeri, İstanbul) sergilerinde yer aldı. Performatif sanat projesi “BİR” Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED), “Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük” sergisi kapsamında, 15. İstanbul Bienali Paralel Etkinliği olarak gösterildi. Floransa Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim lisansı ve Londra Goldsmiths Üniversitesi’nde küratörlük yüksek lisansı yaptı. İstanbul ile Kaliforniya San Francisco Körfez Bölgesi arasında yaşamaktadır.

Evliyagil Dolapdere
Serdar Ömer Paşa Caddesi No: 11 Beyoğlu/İstanbul

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.