Farklı Medyumların Bir Araya Geldiği Fluid Dynamics Sergisi Başlıyor

Versus Art Project, 8 Nisan – 8 Mayıs 2021 tarihleri arasında, küratörlüğünü Özge Yılmaz’ın
üstlendiği; Alper Aydın, Emine Boyner Kürşat, Didem Erbaş, Sibel Horada, Berka Beste Kopuz,
Yelta Köm, Deniz Tortum ve Gülhatun Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen Fluid Dynamics
başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Fluid Dynamics, “akışkanlık” kavramına, bu kavramın birey-mekân ilişkisi içinde doğa, kent ve
sanal mekânlar üzerindeki yansımalarına ve yaşamın içindeki akışkanlık vurgusuna odaklanır.
Sergi, adını hareket hâlindeki sıvı, gaz ve plazmaların davranışlarını inceleyen “Akışkanlar
Dinamiği”nden alır. Bu alan, birbiriyle çarpışan moleküllerden oluşan akışkanların bitimsiz
hareketine dair ölçümlemelerle ilgilenir.

Sergi, akışkanlık kavramıyla ilerleyen bir küratöryal aks üzerine kurulmuştur. Bu aks, doğada
en primitif haliyle bulunan “su”dan yola çıkar, doğanın içindeki akışa ve akışkanlığa, suyun
mitolojik ve biyo-politik referanslarına değinir. Salt yerkürenin değil, bedenin içindeki sıvılarla da
ilgilenir. “Su”dan hareketle, “akışkanlık” kavramına ve bu kavramın beraberinde getirdiklerine
varıp, insan bedeninin doğayla olan iletişiminde akışkanlığın yerini araştırır. Akışkanlık
kavramına uzak bir gönderme olarak düşünülebilecek olan ateş de sergide önemli bir yer tutar.
Gezegenin çekirdeğinden akışkan bir ateş olarak yüzeye çıkan lav, volkanik coğrafî kesitler,kurşun ve diğer katı maddelerin eriyerek form değiştirmesiyle bizler için referanslarının ve
ürettikleri anlamların da değişmesi gibi noktalara değinir. Akışkanlığın esnekliğe varışı, adapte
olma yeteneği ve hayatta kalma becerisi üzerinden, aksın sonraki uğrak noktaları betonun
akışkanlığı ve kent hayatının içindeki devinimdir.

Serginin kavramsal aksı, kent hayatının ve beraberinde getirdiği bileşenlerin kendi içinde sahip
olduğu akışa odaklanmanın ardından dijital dünyanın, kodların ve piksellerin akışkanlığını
araştırır. Binary code’lar, bizi birbirimize bağlayan görünmez ağlar ve güncel görsel kültürün
bilgi taşıyıcısı pikseller arasındaki akışın, bugün su kadar hayata karşılık geldiğini vurgular.
Fluid Dynamics’de çizilen küratöryal aks, nihai olarak bilimin spekülatifliği üzerinden, bilginin
akışkanlığını sorgular; VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) ve AI (Artificial
Intelligence) ile gerçeklik algımızın ve kimliğin akışkanlığına dair sorgulamalar aracılığıyla son
noktasına ulaşarak, ucu açık bir şekilde izleyiciyi bu kavramlar üzerine birlikte düşünmeye
davet eder.

Versus Art Project ev sahipliğinde, Özge Yılmaz küratörlüğünde düzenlenen Fluid Dynamics
başlıklı sergide video, yerleştirme, resim, fotoğraf ve seramik medyumlarından işler bir arada
yer alır.

Künye: Deniz Tortum, Selyatağı, 2018, 3 Kanallı Video, 12′ 08”

Versus Art Project
Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol Dernek Sok. No.17/1 Hanif Han, Beyoğlu/İstanbul
Pazartesi – Cuma : 10:00 – 18:00

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.