Felekşan Onar’ın ‘Artakalan’ı Üretime Ve Yaşama Geri Kazandıran Tasarımları KTSM’de

‘İyi Bak Dünyana’ diyerek dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), çizgisel ‘Al-Üret-Tüket’ sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın, ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren Artakalan sergisine, 4 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Dünyamızın karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlar yumağından çıkış için yaratıcı endüstrilerin yol gösterici olabileceğine inanan ve bu doğrultuda sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), 4 Kasım’dan itibaren çarpıcı bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Felekşan Onar’ın kurucusu olduğu Fy-shan Glass Studio’nun ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği kullanıma yönelik cam eserler ile heykelsi objeleri bir araya getiren Artakalan başlıklı sergi, güncel tasarımın tüketicilerin günlük yaşam deneyimini zenginleştirmenin ötesinde, sosyopolitik, ekonomik ve ekolojik düzlemde yaratabileceği faydaya değiniyor. Küratörlüğünü Serra Yentürk’ün yaptığı Artakalan, KTSM’de, 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Atıktan değer yaratan tasarımlar

Felekşan Onar
Felekşan Onar

Modern bir disiplin olarak tasarımın toplumsal eşitsizlik, iş gücü sarfiyatı ve doğal kaynakların tüketimi üzerindeki belirleyici rolünü öne süren tarihsel tartışmalar, 21. yüzyıl tasarımcısının statükoyu tersine çevirmede üzerine düşen sorumluluğa bir temel oluşturuyor. Bu çerçevede, çizgisel ‘Al-Üret-Tüket’ sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar, kullanılabilir malzemeyi atığa dönüşmeden, ekonomik ve kültürel değeri olan ürünlere çeviriyor.

Artakalan sergisi, Onar’ın imalat süreçlerinden geriye kalan cam parçaları değerlendirdiği bir dizi tasarımına yer veriyor. Saydamlığının ardında uzun araştırma süreçlerini saklayan, insan nefesine gözle görülür bir biçim kazandıran ve tarihsel olarak belki de en incelikli işçiliğin malzemesi olan cama bütüncül bir üretim anlayışıyla yaklaşan Onar’ın tasarımları, atık olarak gözden çıkarılmış parçaların, en az ürüne dönüşenler kadar değerli ve biricik olduğunu ortaya koyuyor.

Doğal kaynaklara ve insan emeğine saygı!

Fy-Shan Glass Studio’nun işlevsel tasarımları arasında önemli bir yer tutan aydınlatma ve servis ürünleri, sergi mekânı içerisindeki yerleşimleriyle bir tür sunağı andırıyor. İnsan yapımı nesnelerin de bir ruha sahip olduğuna, bu nesnelere ve üretildikleri kaynaklara iyi bakılması gerektiğine inanılan Şintoizm’i akla getiren bu sunak benzeri düzenleme, doğal kaynaklar kadar insan emeğinin de kutsal olduğu fikriyle ilişki kuruyor. Sergi mekânının sonunda ziyaretçileri karşılayan, işlevsel olmayan tek üretim olan “Totem” adlı yerleştirme de söz konusu kaynaklara ve üretimi mümkün kılan insan emeğine atfen anıtsal bir nitelik kazanıyor.

Felekşan Onar’ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla, ileri dönüşüm yöntemlerine göre tasarlayıp ürettiği, toplamda dört ana gruptan oluşan cam eserler, Serra Yentürk’ün küratörlüğünde bir araya geliyor. Cam ve seramiğin yapısal akrabalığına ek olarak, KTSM’nin sosyal fayda güden pratikleri destekleyen ve sürdürülebilir üretim politikalarını teşvik eden kurum ilkeleri dolayısıyla, ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi kapsamında ev sahipliği yaptığı Artakalan ziyaretçilerini bekliyor.


Kale Tasarım ve Sanat Merkezi

Adres: Azapkapı Mahallesi, Hediye Sok. No:6, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Web Sitesi: kaletasarimsanatmerkezi.org
Instagram & Twitter: ktsm_org
Sergi, Pazartesi ve resmi tatil günleri dışında her gün 10.00 – 18.00 arası açıktır.

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.