İKSV’den Yeni Bir Politika Metni: “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler”

İKSV’den Yeni Bir Politika Metni
İKSV’den Yeni Bir Politika Metni

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı yeni bir politika metni yayımlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker tarafından hazırlanan politika metni, İKSV’nin Şubat 2021 tarihli “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat” başlıklı raporunda sunulan çerçeveyi Türkiye’den örneklerle destekliyor. Türkiye’de kültür-sanat ve ekoloji ekseninde yürütülen çalışmalardan bir derlemenin yer aldığı metinde, alanın paydaşları arasındaki bağlantıları gösteren bir ağ haritası da sunuluyor.

İKSV’nin İngiltere’den Julie’s Bicycle ve British Council Türkiye’nin işbirliği ile Temmuz ayında düzenlediği “The Climate Connection, Kültür ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye” başlıklı çevrimiçi toplantıda dile getirilen öneri ve talepler bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturdu. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) devam ederken yayımlanan politika metni, çevre ve kültür-sanat ilişkisini kültür politikaları perspektifiyle tartışmaya açmayı ve toplantıda dile getirilen önerileri kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor.

Türkiye’de ekolojik dönüşüm yolunda güncel yaklaşımlar neler? Sanatçılar veya kültür kurumları hangi pratikleri benimsiyor? Ne tür konular ekoloji ile iç içe ele alınıyor? gibi sorulara cevap arayan metinde, toplantıya katılan kültür-sanat aktörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler, akademisyenler ve gençlik ağlarından temsilcilerin ekolojik ayak izlerini azaltmak, etkilerini artırmak, sürdürülebilirliklerini sağlamak ve iklim krizine yönelik politikaları şekillendirmek için tespit ettikleri ortak ihtiyaçlar ve talepler özetleniyor.

“Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı politika metninin tamamı iksv.org adresinden ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık iPad uygulaması üzerinden okunabilir.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları hakkında

İKSV üç temel amacından birini kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda çalışan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, kültürel hayata erişim ve katılım hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve Vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar ve politika metinleri kültür-sanat aktörleri arasında çeşitli etkinlikler yoluyla tartışmaya açılırken, İKSV Alt Kat’ta başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuluyor. İKSV’nin stratejik planlama ve uluslararası projelerin koordinasyonuna yönelik faaliyetleri de Kültür Politikaları Çalışmaları tarafından yürütülüyor.

İKSV’nin bugüne kadar yayımladığı raporlara ve politika metinlerine buradan ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık uygulamasıyla iPad üzerinden ulaşabilirsiniz.

Raporlar

  • İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler (Temmuz 2011)
  • İKSV Ekonomik Etki Araştırması (Aralık 2012)
  • Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı (Şubat 2013)
  • Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek (Aralık 2014)
  • Yerel Yönetimler için Kültürel Planlama (Şubat 2016)
  • Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar (Şubat 2017)
  • Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek (Temmuz 2018)
  • Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek (Ekim 2019)
  • Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat (Şubat 2021)

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir