Kültür Hattı Videoları ve Okumalarına Yeni İçerikler EklendiİKSV’nin UNESCO destekli “Kültür Hattı” projesi kapsamında, kültür-sanat profesyonelleri için hazırlanan yayınlara yenileri eklendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesindeki Kültür Politikaları Çalışmaları’nın UNESCO desteğiyle hayata geçirdiği “Kültür Hattı” projesi kapsamında kültür politikaları ve yönetimi alanına odaklanan video ve yazı dizisi tamamlandı. “Kültür Hattı” projesi, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında Türkiye’nin farklı bölgelerinden kültür profesyonellerinin alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

Kültür Hattı
Kültür Hattı

Projeye özel hazırlanan www.kulturhatti.org web sitesi üzerinden geçtiğimiz aylarda paylaşılan ilk videolar ve okumaların ardından, beşer video ve yazıdan oluşan yeni seri de erişime açıldı.

Yeni Kültür Hattı Videoları; erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet, kapsayıcılık, ekolojik dönüşüm ve kültürel miras konuları ekseninde Seben Ayşe Dayı, Eser Epözdemir, Prof. Dr. Itır Erhart, Zeynep Eren Kovankaya, Sibel Horada, Elif Çatıkkaş ve Dr. Ayşe Ege Yıldırım gibi alanından uzman isimlerin katkılarıyla hazırlandı. Kültür Hattı Okumaları da kültür-sanat alanında çalışan araştırmacıların, araştırma ve yazı süreçlerinde edindikleri tecrübeleri bu alanda benzer çalışmalar yürütenlerle paylaşmalarına aracılık ediyor.

Kültür Hattı Videoları

6 Kültür-Sanatta Erişilebilirlik, Seben Ayşe Dayı & Eser Epözdemir: Kültür-sanata herkesin erişebilmesi neden önemli? Kültür-sanat alanları ve etkinlikleri tam anlamıyla erişilebilir olabilir mi? Erişilebilirlik çözümlerine odaklanan bir sosyal girişim olan Erişilebilir Her Şey ekibinden Seben Ayşe Dayı ve Eser Epözdemir, konuyu örnekler üzerinden tartışıyor.

7 Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet, Prof. Dr. Itır Erhart: Prof. Dr. Itır Erhart’ın konuk olduğu bu bölümde yaratıcı sektörlerin nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebileceği üzerine görüşler sunuluyor. Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet konusu, İKSV‘nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında Nisan 2022’de yayımlanan “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet: Tartışmalı Konular, Yapısal Sorunlar, Çözüm Önerileri“ başlıklı raporun bulguları ışığında ele alınıyor.

8 Sanatta Kapsayıcılık: Birlikte Güçlü Sesler Korosu Örneği, Zeynep Eren Kovankaya: Sanat çalışmalarında katılımcılar için kapsayıcı bir ortam nasıl sağlanabilir? İKSV Alt Kat’ın İstanbul Müzik Festivali işbirliğiyle gerçekleştirdiği Birlikte Güçlü Sesler Korosu projesi bu konuda ilham verici bir örnek sunuyor. Farklı sosyo-kültürel gruplardan çocukların ve gençlerin dahil olduğu koronun şefi Zeynep Eren Kovankaya bu zenginleştirici deneyimi izleyicilerle paylaşıyor.

9 Ekolojik Dönüşüm ve Kültür-Sanat: Müze Gazhane’de Oyun Alanı Örneği, Sibel Horada & Elif Çatıkkaş: Kültür ve sanat, ekolojiyi odağa alan bir dönüşümde nasıl rol oynayabilir? Hasanpaşa’da 130 yıllık bir miras alanı olan Müze Gazhane’de Çocuklar için Oyun Alanı Projesi bu soruya cevaben hazırlandı. İKSV Alt Kat’ın öncülüğünde tasarlanan projenin yürütücülerinden Sibel Horada ve Elif Çatıkkaş sanatla ekolojinin kesişim noktaları üzerine konuşuyor.

10 Kültürel Miras Alanlarının Dönüşümü, Dr. Ayşe Ege Yıldırım: Kültürel miras alanları nasıl kamusal mekânlara dönüşebilir? Tarihi öneme sahip bu alanların farklı fonksiyonlar kazandırılarak yönetilmesi mümkün mü? Dr. Ayşe Ege Yıldırım’ın Türkiye’den ve dünyadan iyi örnekleri karşılaştırmalı olarak ele aldığı bölümde bu temel sorulara cevaplar aranıyor.

Kültür Hattı Okumaları:

6 Eda Aylin Genç, Sanat Üretimi ve Tüketimine Sosyolojik Bir Bakış: Araştırmasında 10. Liverpool Bienali ve 15. İstanbul Bienali’ne karşılaştırmalı olarak bakan Eda Aylin Genç, sanat üretim ve tüketim süreçlerinde neoliberal ilişkilerin etkilerini inceliyor. Genç, sanatçılar ve sanat profesyonelleri ile yaptığı derinlemesine görüşmeler ve panel tartışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında geliştirdiği yeni kavramlar yoluyla, her iki bienalde oluşan söylem alanlarını; ilgili aktörler, aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin üzerinde durduğu kuramsal bağlam özelinde keşfetmeye çalışıyor.

7 Rümeysa Çamdereli, Sahne Sanatlarında Müslüman Dindar Kadınların Deneyimi: Sahne sanatlarında kadın deneyimi içerisinde “Müslüman dindar” kadınların kendine özgü konum ve arayışlarının peşine düştüğü çalışmasını paylaşan Rümeysa Çamdereli, “Müslüman dindar” kadınların sahne sanatları alanındaki özgün hikâyelerini ele alıyor. Yazı, sahne sanatları alanının daha kapsayıcı hale gelebilmesi yolunda farklı bir perspektif sunuyor.

8 Erdem Çolak, Türkiye’de Devlet İkonografisinin İnşası ve Çağdaş Sanatta Yapısökümü: Erdem Çolak yazıya konu olan araştırmasında devletlerin, siyasal yapısına, iktidar ilişkilerine ve siyasal kültürüne bağlı olarak temsil politikalarının ve sembollerinin değişebildiğinin altını çiziyor. Bu semboller kullanılarak üretilen sanat eserlerinin, siyasal, hukuki ve sanatsal düzlemde sınırları zorladığını vurguluyor. Çolak araştırmasının sonunda, sanatın hayatla kurabileceği temasın ancak sanat üzerine kapsamlı bir biçimde düşünüp yazarak artırılabileceğinden bahsediyor.

9 Nesli Gül, Türkiye’de Çağdaş Sanat Alanında Arşiv ve Hafıza: Yazıya konu olan çalışmasında Nesli Gül Türkiye’de çağdaş sanat alanında arşiv kullanımına yönelik artan ilgiyi sanat kurumlarının sergileri bağlamında ele alıyor. Çağdaş sanat alanında arşiv kullanımı konusundaki bilgi eksikliğini gidermeye çalışan bu araştırma, arşiv malzemelerinin değişen ve dönüşen kullanımlarını ve bu gelişmenin çağdaş sanat tarihine olan etkisini inceliyor. Nesli Gül sanat kurumlarının sergi pratiklerinde arşive yönelimlerini, bu bağlamda geçmişi bugüne aktarım biçimlerini, bu sayede nasıl bir bilgi açığa çıkardıklarını ve yeni sergileme yöntemlerini tartışıyor.

10 Melike Sökmen, Sanat Eleştirisinde Siyasi Bağlam: Melike Sökmen, yazıya konu olan araştırmasında 2007-2019 yılları arasında Venedik Bienali’nde yer alan Türkiye pavyonları hakkındaki yazıları karşılaştırarak, sanat eleştirisinin siyasi bağlamdan nasıl etkilendiğini sorguluyor. Sonuçlar, eleştirilerin yaygın olarak yazıldıkları dönemde basında yer alan güncel siyasi olayların ışığında şekillendiğini ve eleştiride yer alan siyasi atıfların eleştirinin yayımlandığı ülkeye ve yıla göre farklılık veya benzerlik gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Kültür Hattı Videoları kapsamında hazırlanan ilk 5 videonun içerikleri
1 Kültür Politikaları, Prof. Dr. Füsun Üstel:
2 Kültürel Haklar, Prof. Dr. Füsun Üstel:
3 Kültür Yönetimi, Mahir Namur:
4 Stratejik Planlama, Mahir Namur:
5 Kültür-Sanatta Dijital Dönüşüm, Emre Erbirer

Kültür Hattı Okumaları ilk 5 yazının içerikleri
1 Seda Çoruk, Genç Klasik Müzik Sanatçılarının Kariyer Gelişiminde Türkiye’deki Yönetim Yapılarının Etkisi:
2 Zeynep Agan, Kültür-Sanat Alanında Marka Deneyimi Üzerine Bir Araştırma
3 Necla Dursun, Sanatkâr Semt: Kuzguncuk
4 Kerem Günman, Kamusal Alanların Kesişim Kümesinde Sanatı Okumak
5 Mustafa Köksal Korkut, Çağdaş Sanat ve Siyaset İlişkisi

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar