“Kültür. Sanat. Yönetim.” Marcus Graf ve Ali Güney İmzasıyla Çıktı

Kültür ve sanat yönetiminde önemli bir boşluğu dolduran eser: Kültür. Sanat. Yönetim.

Kültür ve sanat üzerine kuramsal kitapları okurla buluşturan Ketebe, Marcus Graf ve Ali Güney’in editörlüğünde hazırlanan “Kültür. Sanat. Yönetim. / Sanat ve Kültür Yönetimi için Çağdaş Teoriler ve Uygulamalar” kitabını okurla buluşturdu. Kitap oldukça popüler bir çalışma alanı olmasına rağmen eleştirel inceleme noktasında geri kalan sanat ve kültür yönetimi literatüründe önemli bir boşluğu dolduruyor.

Kültür.Sanat.Yönetim. Kitabı Çıktı
Kültür. Sanat. Yönetim.

Akademisyen, küratör ve sanat yazarı Marcus Graf ile sosyal inovasyon, bilim ve toplum ilişkisi, kültür yönetimi alanlarında araştırmalarını sürdüren yazar Ali Güney’in editörlüğünü yaptığı “Kültür. Sanat. Yönetim.” kitabı Ketebe etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yaratma ile sanat ve kültürün arabuluculuğu arasında kültürel köprüler kurma iddiası taşıyan kitap, toplumsal gelişmeye de katkı sunmayı amaçlıyor.

Kitabın girişinde “18. yüzyılın ortalarından itibaren sanat, kendi mekânlarını (müze ve galeri), kendi eğitimini (sanat akademisi), kendi dilini (sanat terimleri), kendi inceleme araçlarını (sanat eleştirisi), kendi tarihini (sanat tarihi), kendi yayınlarını (sanat kitapları ve sanatçı kitapları), kendi bilimsel alanını (sanat tarihi), kendi değer sistemi (sanat ekonomisi) ve kendi pazarını (sanat piyasası) geliştirerek sosyal bir sistem (Niklas Luhmann) hâline gelmiştir. Bu alanlar sanat yöneticileri, kültür yöneticileri ve sanat uzmanları tarafından yönetilen kurumlar tarafından organize edilmektedir. Günümüzde bir kültür endüstrisinin varlığı, bu sistemin giderek kurumsallaşarak, profesyonelleşerek ve küreselleşerek sanat ve sanatçılar üzerindeki etkisini giderek artırdığı yaklaşık 300 yıllık bir gelişimin sonucudur” diyen Graf ve Güney, sanat ve kültür yöneticilerinin kültürel gelişmeye katkılarını da değiniyorlar.

Galeriler, müzeler ve tiyatrolar gibi sanat kurumları için çalışan veya sanat ve kültür bağlamında akademik araştırmalar yürüten uzmanları bir araya getiren Kültür. Sanat. Yönetim. son derece ilgi çekici olan sanat ve kültür yönetimi alanına ilişkin bir bakış ortaya koyuyor. Sanat ve kültür yönetimiyle ilgili teorik meseleleri tartışan ve uygulama alanlarını tanıtan çalışmanın ilk bölümünde kültür endüstrisi, kültür siyaseti, kültür ekonomisi ve üniversitede sanat ve kültür yönetimi eğitimi hakkında metinler yer alıyor.

Doçent Dr. Gökçe Dervişoğlu, yaratıcı girişimciliğin mevcut durumunu değerlendirirken, Prof. Dr. Suzan D. Erişti dijital görsel kültürünün karakterini analiz ediyor. Doç. Dr. Ebru Yetişkin Doğrusöz dijital medya ve sanat yönetimi arasındaki bağlantıyı açığa çıkarırken, kültürel diplomasi Rıdvan Gölcük’ün metninde geniş bir şekilde anlatılıyor. Murat Balkara, İstanbul’un Yeldeğirmeni bölgesindeki soylulaştırma sürecini analiz ederken, metninde sanat ve kültürün kent üzerindeki etkisinin altını çiziyor. Prof. Dr. Aylin Seçkin kültür ekonomisinin mevcut durumunu açıklarken Dr. Öğretim Görevlisi Ş. Cem Onat, üniversitede sanat ve kültür yönetimi eğitiminin durumunu tartışıyor.

Kitabın ikinci bölümü ise proje yönetimi ve kurumsal sanat yönetimi bağlamında çalışma alanlarını tanıtarak sanat ve kültür yönetimi pratiği hakkında fikir veriyor. Bu bölümde sanat ve kültürde proje yönetiminin önemli konuları ve stratejileri, sanat kurumu işletmeciliğinin temel sorunları, müze yönetimi alanının ana hatları, galeri yönetimi, koleksiyonerler için koleksiyon yönetimi ve sanat danışmanlığı ile küratörlük çalışmalarının güncel teoriler ve uygulamaları hakkında birbirinden farklı ve dikkat çekici metinler yer alıyor.

Kültür. Sanat. Yönetim. ’de müzik endüstrisinde yönetim ve tiyatro yönetimi de tanıtılıyor. Kitabın sonunda ise sanat yazarlığı, sanat yayını ve podcast alanları sanat yazarları, editörler ve içerik oluşturucular tarafından analiz ediliyor.

Her bölümü farklı bir sanat ve kültür yönetimi hakkında fikir veren ve başlı başına kitap olabilecek çalışma, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor.


1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir