“Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ” Projesi 2021/2022 Başvuru Çağrısı -2Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ
Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ -READ

Açık Çağrı – 2 “Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi”

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ, sivil toplum kuruluşları aktörlerinin kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmek ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bölgesel bir projedir.
Proje, Goethe Institut – Üsküp ve diğer proje ortakları; Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation- Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülmektedir.
Proje 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024’e kadar devam edecektir.

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ hibe bütçesi üç yıl ve üç çağrı için toplamda €80.000’dur.
İkinci açık çağrı için mevcut bütçe €30.000’ dur.

Açık Çağrı 2: “Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi”,projesi yöresel edebi eserlerin hedeflenen ülkelerde, yayılmasını desteklemeyi amaçlar. Belirlenen bu amacın yöresel edebiyatın, çeviri ile birleştirilerek sunulması ve tanıtılması beklenmektedir. Projenin desteğinin amacı, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye bölgeleri arasındaki çevirileri destekleyerek önemli ölçüde çoğaltmaktır.

Başvuru için son tarih: 15 Ocak, 2022 saat: 23.59 (TSİ)

Her bir proje için maksimum destek miktarı 2.000 €’ dur.

Kültürlerarası projelerin desteklenmesi; Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki STK’ların 15 düşük bütçeli hibe verilmesini öngörmektedir. (Hedeflenen hibe her ülke başına yaklaşık 3 ya da 4’dür.) Hibe, çeviri,tasarım, eserin basımı ve yerel edebiyatın tanıtımını karşılayacaktır.

Projede yer alacak eser(ler) başvuru koşullarına uygun ülke dilleri arasında çevrilmelidir. (örneğin bir Türk yazarın eseri Arnavutça, Sırpça veya Makedonca diline tercüme edilmelidir).

Tüm başvurular, Goethe Proje Başvuru Portalı – (GAP)(tıklayınız) aracılığıyla İngilizce dilinde elektronik olarak sunulmalıdır. Proje başvuru dosyasındaki eklerin yerel dillerde -Arnavutça, Sırpça, Makedonca veya Türkçe- tam detaylı olarak sunulması kabul edilmektedir.
Bu çağrı için gerekli tüm belgeler GAP portalında bulunabilir.

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • sivil toplum kuruluşu olmak, (STK)
  • Kar amacı gütmemek,
  • Projede, ortaklar da dahil olarak, projenin yönetiminden doğrudan sorumluk olmak,
  • Çağrının yayınlanma tarihinden (15/11/2021) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye ülkelerinden birinde kurulmuş olmak,
  • Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olmak.

Her başvuru sahibi yalnızca bir başvuru yapabilir, birden fazla başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurularla her türlü sorunuz için proje ortaklarının aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazarak iletişime geçebilirsiniz.

Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
Kosova: arif@qendra.org
Kuzey Makedonya: lojaculture@gmail.com
Sırbistan: office@krokodil.rs
Türkiye: info@itef.com.tr

Portal üzerinden başvuru süreci adına veya idari ve mali konular ile ilgili diğer sorularınız için read-grants@goethe.de e-mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak için Facebook ve Instagram hesaplarımızı takip edin.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.