“Kültürel Çeşitlilik İçin Bölgesel Ağ” Projesi 2022/2023 Başvuru ÇağrısıAçık Çağrı – 3 “Beş ülkede kültürlerarası projelerin desteklenmesi”

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ, sivil toplum kuruluşları aktörlerinin kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmek ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bölgesel bir projedir.

“Kültürel Çeşitlilik İçin Bölgesel Ağ” Projesi 2022/2023 Başvuru Çağrısı
“Kültürel Çeşitlilik İçin Bölgesel Ağ” Projesi 2022/2023 Başvuru Çağrısı

Proje, Goethe Institut – Üsküp ve diğer proje ortakları; Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation- Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülmektedir.
Proje 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024’e kadar devam edecektir.

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ hibe bütçesi üç yıl ve üç çağrı için toplamda €150.000’dur.
Üçüncü açık çağrı için toplam mevcut bütçe €45.000’ dur.

Açık Çağrı 3: “Beş ülkede kültürlerarası projelerin desteklenmesi” projesi yöresel edebi eserlerin hedeflenen ülkelerde, yayılmasını desteklemeyi amaçlar. Belirlenen bu amacın yöresel edebiyatı, okuma alışkanlığını ve kültürel çeşitliliği teşvik etmektir. Projenin desteğinin amacı, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye bölgeleri arasındaki bir dizi tabandan gelen kültürel girişimlere yaygın bir şekilde dağıtmak ve bunların ağ kurma ve işbirliğini çoğaltmaktır.
Başvuru koşullarına uygun ülkeler arasında işbirliği sağlayan projeler tercih sebebidir.

Başvuru için son tarih: 16 Ocak, 2023 saat: 23.59 (TSİ)

Her bir proje için maksimum destek miktarı 3.000 €’dur.

Belirlenen destek, edebi sanatlar ve sanatçılarla ilgili maliyetleri, müzik, tiyatro, ses ve video prodüksiyonu, multimedya ve bölgede kültürlerarası işbirliğini teşvik eden diğer girişimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli diğer kültürel ve sanatsal girişimlerle ilgili maliyetleri karşılayacaktır.

Açık çağrı kapsamında Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki 15 Sivil Toplum Kuruluşuna düşük bütçeli hibe verilmesini öngörmektedir.

Tüm başvurular, Goethe Proje Başvuru Portalı – (GAP) (tıklayınız) aracılığıyla İngilizce dilinde elektronik olarak sunulmalıdır. Proje başvuru dosyasındaki eklerin yerel dillerde (Arnavutça, Sırpça, Makedonca veya Türkçe) READ- Regional Network for Cultural Diversity- Intercultural projects III/22 bölümünü seçerek tam detaylı olarak sunulması kabul edilmektedir.
Bu çağrı için gerekli tüm belgeler GAP portalında bulunabilir.

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • Sivil toplum kuruluşu olmak, (STK)
  • Kar amacı gütmemek,
  • Projede, ortaklar da dahil olarak, projenin yönetiminden doğrudan sorumluk olmak,
  • Çağrının yayınlanma tarihinden (15/11/2022) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye ülkelerinden birinde kurulmuş olmak,
  • Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olmak.

Her başvuru sahibi yalnızca bir başvuru yapabilir, birden fazla başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurularla her türlü sorunuz için proje ortaklarının aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazarak iletişime geçebilirsiniz.

Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
Kosova: info@qendra.org
Kuzey Makedonya: lojaculture@gmail.com
Sırbistan: office@krokodil.rs
Türkiye: info@itef.com.tr

Portal üzerinden başvuru süreci adına veya idari ve mali konular ile ilgili diğer sorularınız için read-grants@goethe.de e-mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir