Leyla Almufti’nin İlk Kişisel Sergisi “Ötede Bir Yer” Den Art’taLeyla Almufti’nin “ötede bir yer” isimli ilk kişisel sergisi 4 Aralık’ta “Den Art” Antalya’da.

Gündelik pratiklerimiz yoğun bir biçimde akılcılıkla yoğrulup şekillendirilir ve bu da hayatımızı nasıl deneyimlediğimizi belirler. Zamanımızı dilimlememiz ve düzenlememiz, ortak yazılı ve sözlü dili ana ifade biçimi olarak kullanmamız, neden-sonuç ilişkiselliğini işletmemiz, değerler sistemimizi faydacılığı baz alarak inşa etmemiz, şeyleri ve bireyleri tanımlayarak bölümlendirip etiketlememiz ve düşünme süreçlerimizin bir sonucu olarak yargıya varmamız istenir bizden. Bu talep neredeyse bir dayatmadır. Akılcılık dışına çıkan algılama, kavrama, anlamlandırma, bilme ve anlatma pratikleri sıklıkla yok sayılır, hor görülür, dışlanır hatta baskılanır. Bu akılcı pratiklerin hayatımızda ve benliğimizdeki tekeli, bizi başka türlü kavrama, bilme ve ifade etme yollarından yoksun bırakarak bütüncül bir varoluşu deneyimlemekten alıkoyar.

Ötede Bir Yer sergisi bu akılcılığın sınırlarında dolanarak – bu sınırları kâh esneterek, kâh bükerek, kâh aşarak – başka algılama ve kavrama olasılıklarını deneyimlemeye bir davettir. Akılcılığın zapturapt altına aldığı bilincimizin çeperinde, kıyısında köşesinde unutulmuş, göz ardı edilmiş algısal duyularımızı yoklamak, onları yeniden keşfetmek ve başka olasılıkları düşleyebilmek için ortaya çıkardığım bir Yer’dir burası.

Bu Yer hem vardır hem yoktur, hem tektir hem çoktur, hem eşsizdir hem sıradandır, hem gerçektir hem hayaldir. Burası aşikârlığı unutulmuş bir Yer, belleğimizin dehlizlerinde kaybolmuş anımsamalarla yankılanır. Burada muğlaklıklar yeryüzünde köklenir, cisimleşir, suretlere bürünürler. Bu Yer’in gezgini akılcılığın gündelik pratiklerini sorgulayarak ve onların ötesine geçerek hem içsel coğrafyasının çokluklarını kutlamanın hem de başka dünyaları düşlemenin olasılıklarını bulabilir.

Leyla ALMUFTİ


Den Art

Fevzi Çakmak Cd. 51A Muratpaşa Antalya

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.