OKUYAY Platformu Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı?

OKUYAY Platformu’nun okuma kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarının önemli parçalarından biri olan danışma kurulları, çalışmaları sonucunda tespit edilen sorunları, çözümleri ve önerileri, hazırladığı bir çalışmayla kamuyla paylaştı. Sorunlar, çözümler ve öneriler, hem basılı hem de dijital olarak hazırlanan “OKUYAY Platformu Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında yayımlandı.

OKUYAY Platformu’nun çocuk, K-12 ve Yetişkin hedef kitlelerine göre çalışmalar yapan üç danışma kurulu, 10 Aralık’ta çevrimiçi gerçekleşen OKUYAY Konuşmaları 10’da; okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında engel teşkil eden sorunları, bunların çözümlerini ve bu yönde önerilerini paylaşmıştı. Konuşmacılarının arasında Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, danışma kurulu başkanları Dr. Melike Günyüz, Dr. Müren Beykan ve Nazlı Berivan Ak’ın da yer aldığı toplantıda, kurullardaki çalışma yöntemleri anlatılarak öne çıkan sorunların tüm gruplarda benzer olduğunu belirtilmişti.

Toplantıda üzerinde konuşulan tüm sorunlar, çözümler ve öneriler “OKUYAY PLATFORMU Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında yayımlandı.

10 MADDELİK YASA/YÖNETMELİK TASLAĞI ÇALIŞMASI

  1. Hem basılı hem de dijital olarak hazırlanan “OKUYAY PLATFORMU Yasa/Yönetmelik Taslağı Çalışması: Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” kitapçığında, danışma kurullarından çıkan sonuçlar ortak maddeler haline getirildi ve aşağıda ana başlıkları verilen sorunlara çözüm bulunması için 10 maddelik bir yasa tasarısı olarak paylaşıldı: Ebeveynlerin, bakıcıların, okul öncesi öğretmenlerin, aile büyüklerinin 0-6 yaş grubuna yönelik kitaplarla ilgili farkındalığının az ve “çocuk kitabı” tanımının yeterli olmayışı
  2. Kitaba erişim sorunu ve kitaptan haberdar olamama
  3. Zorunlu eğitim kapsamındaki kurumlarda kütüphanelerin yetersiz oluşu
  4. Okuma kültürü, okuma alışkanlığı, kitaba erişim vb. konularda düzenli anket ve veri eksikliği
  5. Araştırma kütüphaneleri, merkezleri, veri ve proje tabanı eksikliği
  6. Kitap üretimin en önemli paydaşları olan yazar, çevirmen ve editörleri yetiştirecek mesleki eğitim programlarının eksikliği
  7. Yazılı kültürün korunması ihtiyacı
  8. Öğretmenlerin okuma kültürü açısından eğitim ve farkındalık eksikliği
  9. Eğitim ve öğretim kurumlarının her sınıf seviyesinde, “okuma kültürü” dersi ve bilgi okuryazarlığı çalışmaları konması
  10. “Hayat boyu okuma”yı teşvik edici uygulamalara duyulan ihtiyaç

OKUYAY Platformu, danışma kurullarında görev yapan konusunda uzman kişilerle hazırlanan yasa/yönetmelik taslağı önerileriyle kamu otoritelerine, yerel yönetimlere ve toplumun her kesimine bir çağrı yapıyor. Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında engel teşkil eden tüm sorunlara çözümler bulunması için her türlü işbirliğine hazır olduğunu kamuoyuna duyuran platform, hazırlanan kitapçığı önümüzdeki günlerde kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerle de paylaşarak resmi temaslarını sürdürmeyi hedefliyor.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.