Pomstore Sanatçı Serdar Kaynak’ı Ağırlıyor

Mimar Gizem Büyüktürkoğlu’nun sahibi olduğu Pomstore, günlük yaşamda kullanılan seçkin tasarım ürünlerine ek olarak, alanında özgün çağdaş sanatçı ve iş birliklerine ev sahipliği yapıyor.

Heykeltraş Serdar Kaynak’ın ”Z-RAPORU” başlıklı sergisi 7 Şubat-27 Mart tarihleri arasında Pomstore Levent Showroom’da yer alacak ilk sergi olma özelliği taşıyor.

Üretimlerinde çalıştığı konular açısından ikilik, ikilem, ikili denge gibi unsurlara yoğunlaşan Serdar Kaynak sergi başlığını, son on yılı kapsayan kısa bir özeti, adeta gün sonu çıktısı olarak tanımlıyor.

Z-RAPORU’nda, kamusal alan, müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ödülllü heykeltraşın en bilindik mermer işlerinin yanı sıra, sınırlı sayıda edisyonlar olarak üretilmiş döküm işlerini görmek de mümkün olacak.

Serdar Kaynak

Üretimlerinde, özellikle çalıştığı konular açısından ikilik, ikilem, ikili denge gibi unsurlara yoğunlaşmıştır. Neredeyse tüm çalışmalarında ve oluşturduğu pratiklerinde maddenin doğasına sadık kaldığını, onları zorlamadan düşsel gerçeklerden nesnel gerçeklere dönüştürdüğünü görebiliriz. Üretimlerinin biçim yaklaşımlarını bu doğrultuda kurgulamış, evrendeki karşıtlık dengesini tamamlayıcı bir unsur olarak oluşturmaya çalışmıştır. Düalitenin, hayatın her alanında olduğuna inanmış, zıtlık-karşıtlık açısından ikilem dengesini, biçimsel olarak sorgulamıştır. Öz’de içsel olarak çalıştığı konuların içerdiği anlamlar bakımından biçim ve içerikte, zıtlığı, karşıt olmayı, bağlam açısından çelişki yaratabileceği duygusal bir yaklaşımla biçimlendirmiştir. Üretimlerinin çoğu güçlü bir biçim anlayışının ön planda olduğu üretimler olarak yorumlanabilir. Sanat, yaşam sürekliliğinden etkilenen değişim ve dönüşüm denemeleridir. Sanatçının eserlerine verdiği isimler, hem içsel dünyasının hem de hayattaki duruşunun ipuçlarını da vermektedir. Sanatçının ele aldığı karşıtlıklar doğrultusunda, diyalektik olarak değil, bütünün olguları, birbirlerine olan akışı, zamanı gündeme getiren bir devinim, bir bağlılık olarak anlaşılabilir. Üretimlerine içkinlik katacağı yeni arayışların ve pratiklerin sınırsızlığı içinde, deneysel eylemleri önemseyen düşünce yapısıyla, her zaman sanat kazanmalı diyerek, daima ayakları yere basan gelişimin önemini ve doğruluğunu vurgular. Sanatın bir dil ve ifade olarak gelişimini sürdürebilmesi için sanatçının tekrara düşmeden gösterebileceği gelişimi üretim açısından dönemlere ayrılması gerektiğini savunur.

Sergi süresince sanatçının imzalı edisyonlu işleri ile, eserlerin içine işlemiş olan derin anlamların daha çok sayıda sanatseverin evine girebilmesini hedeflemektedir.

Aynı zamanda heykeltraş Serdar Kaynak’ın eserlerini Pomstore.net online mağazadan da inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.


Pomstore Levent

Aytar Cad. Aytar Apt. No:20/5 1.Levent, Beşiktaş/İstanbul

Açılış: 7 Şubat Cuma, 18:00-21:00

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.