Portfolyo: Serdar Dartar

1987 yılında Erzincan’da doğdu. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı’ndan bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’ndan yüksek lisans mezunu oldu. 2022 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde başladığı, Sanatta Yeterlilik Programı’ndan mezun olan Dartar, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Resimler Üzerine… Serdar Dartar’ın duygu ve düşünceleri arasındaki örüntülerin yansıması olan resimler, alımlama esnasında izleyicinin ifade temsiline dönüşür. Alımlayıcı, kendi serüvenini aktaran ressama yol arkadaşlığı ederken, yolcunun kendisi olur. İzleyici ve eser arasında kurulan bu etkileşim, alımlayıcısını resmin bir parçası … Portfolyo: Serdar Dartar okumayı sürdür