Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu Araştırma Anketi

Bugünlerde sıklıkla prekarite ve güvencesizlik üzerine konuşur olduk. Zira, pandemi sürecinde özellikle çözüm üretilmesi gereken konulara, gündelik hayatımızı ve geleceğimizi doğrudan farklı boyutlarıyla etkileyen kavramlara dönüştüler. Beyaz yakalılar, hizmet sektörü çalışanları ya da orta sınıf için aşina olduğumuz prekarya* kavramı, sanatçılara dair pek kullanılmayan bir kavram. Bu sebeple prekar olarak sanatçılara yönelik bir araştırmanın bu dönemde elzem olduğu düşünülerek Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu başlıklı araştırma çerçevesinde bir çevrimiçi anket kurgulanmıştır.

Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu Araştırma Anketi
Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu Araştırma Anketi

Sanatçılara Çağrı!

Araştırma anketi, sanatçıların güvencesizlik konusundaki genel durumlarını ve pandemi döneminde karşılaştıkları olağanüstü durumları incelemeyi hedeflemektedir. Bu anket, Eda Yiğit tarafından sanatçıların pandemi sürecinde prekarya olarak deneyimlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Sonuç ürün, bir makale olarak yayımlanacaktır. Soruların eksiksiz yanıtlanması anketin verimliliği ve değerlendirme süreci açısından önem taşımaktadır. Anket süresi yaklaşık olarak 15 dakikadır.

*Prekarya, güvencesiz bir varoluşla yaşam sürdüren kırılgan özneleri, çatısı altında buluştuğu bir tanımlamadır. Emeğin somut ve soyut, geleneksel ve güncel anlamlarıyla örülmüş, proleteryanın kabuk değiştirmiş ve neoliberalizm baskısıyla farklı sınıfsallıklara sıçrayarak yatayda kesen bir tezahürüdür. Güvencesizlik, geçicilik, yabancılaşma, esneklik kavramlarıyla açıklanır. Prekarya çatısı altında kendini tanımlayabilen sanatçılar anketin hedef kitlesidir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Anket ile edinilen bilgiler araştırma için kullanılacaktır. Toplanan veriler anonimleştirilecektir. Veriler başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecektir.

Anket linkine buradan erişebilirsiniz.

Anket sonuçlarının analizinin, üretilen çözüm önerilerinin, dayanışma pratiklerinin ve örgütlenme stratejilerinin kültür-sanat alanında kolektif çalışmalar için referans olma niteliğine sahip olacağı öngörülmektedir.

Sorularınız ve iletişim için edayigi@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.

Tüm sanatçılara zaman ayırdıkları için teşekkürler.

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.