Sibel Kırık “Yeni Bir Uzam İnşası: Vahşi Siz”

Sibel Kırık, İstila
Sibel Kırık, İstila

Simbart Projects 17 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında Sibel Kırık’ın “Yeni Bir Uzam İnşası: Vahşi Siz” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının ilgilendiği konular arasında yer alan eş zamanlılık, tuhaf karşılaşmalar ve ilişkilerin etrafında oluşturulan mekân formlarının yan yana ve üst üste gelişleriyle yeni bir mekânla birlikte bir zaman meydana getirmesi üzerine kuruluyor. Süreklilik olarak algılanan zamanın parçalanması ve katmanlar halinde bir anda var olması, bunun sonucu olarak bir bakışta tüm anların yüzeyde belirmesi işlerinde öne çıkıyor.

Eserlerde, distopik uzamlarda üst üste bindirilmiş veya iç içe geçmiş zaman ve mekândaki değişimler ve çatışkılar görünüyor; var olan her şey aynı anda yıkımını da içinde yaşıyor. Bu da bizi modernin kültür ve doğa arasında bir ayrım oluşturan görüşlerini aşan yeni bir bakış açısı oluşturmaya zorluyor. Örneğin insan doğayı istila ve temellük ederken aynı zamanda doğa da vahşi müdahaleye aynı şekilde yanıt verebiliyor. Bitkiler, bakteriler, virüsler de benzer saldırı biçimleri gerçekleştirebiliyor. Tüm canlılar içgüdüsel olarak bir mücadele içinde olduklarından insan gibi tüm canlıların da doğası vahşidir; iktidar olma, hükmetme ve sınırlarını genişletmek için sadece sürekli saldırı halinde var olabiliyorlar.

Gustav Jung’un görüşlerinden hareketle tüm canlıların aktif ve etken olduğu ve yaşamın iç içe geçtiği bir bakış açısı ile ilginen sanatçı, günlük akış içinde sosyo-kültürel ve ekonomik olaylara değil canlıların kollektif bilincine ve güdülerine odaklanıyor. Canlı yaşamının tüm bu çatışkıları ötesinde, kaosun insan algısını aşan eylemliliğinin yarattığı bozulmalara ve döngülere bakarak üretimini distopik bir imge üzerinden kuruyor.

Sanatçı sergideki eserlerinde bu düşünsel zemin ile kurduğu imgeleri tuval yüzeyine aktarırken, klasik pentür işleyişi dışında karışık teknik çalışmaları da karşımıza çıkıyor. Ele aldığı çatışkıları net yansıtmak için yer yer rengi şiddetli ve saldırgan bir yapıda kullanmayı tercih ediyor. Aynı şekilde çalışmalarda kaosun etkisini belirgin kılmak için renk yanında formlarda da bozulmalar ve yadırgatıcı tuşeler ön plana çıkıyor. Sanatçı, “Vahşi Siz” sergisi üzerinde çalışırken, üretiminin ilk dönemine ait gravürler ile analojik ilişkiler kuruyor. Bu gravürlerde oluşturduğu mekânlar ile güncel üretimlerindeki mekânsal bozulmalar ve yıkımlar ile bağlantılar okunuyor, onları bir sürecin akışı olarak görüyor. Sibel Kırık, kâğıt ve tuval yüzeylerde oluşturduğu uzamlara ek olarak sergi için yaptığı yerleştirmesinde uzun süredir üzerinde düşündüğü imgeleri üç boyutlu bir düzleme taşıyor.


Simbart Exhibition & Project Space

Firuzağa, Çukurcuma Apartmanı, Çukur Cuma Cd. 40/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar