Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden Meslek Tanımları Adına Önemli Duyuru!

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden Meslek Tanımları Adına Önemli Duyuru!


Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu İle görüşmelere başladığını duyurdu.
Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin basın açıklaması:

Tiyatro sektörü, şimdiye kadar, mevcut mali yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ticari faaliyetlerini sürdürmekle birlikte Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu otoritelerinin yeterli ilgisine ve desteğine mazhar olamayan bir sektör oldu. Özellikle ülkemizde kavram karmaşası nedeniyle faaliyetleri 90 NACE kodu ile sınıflandırılan bu sektör, birçok hibe ve teşvik kalemlerinden de yararlanamıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla sektör gündemini ele alan görüşmelerin yanı sıra önce Bakanlık ve Ticaret Odaları nezdinde birincil olarak tiyatro faaliyetinde bulunan işletmeleri ayrıştırabilmek için NACE kodlarının düzenlenmesi çalışmalarını başlattı. İkinci adım olarak da sektörün tam bir fotoğrafını çekebilmek ve ekonomik büyüklüğünü rakamlarla ortaya koyabilmek için hem kayıt içi ve kayıt dışı kaç tiyatro emekçisi ve kaç tiyatro işletmesinin olduğunu, mevcut tiyatro salonlarının kapasiteleri ve sahip oldukları teknik alt yapıları kapsayan bir envanter çalışması yaptı.

Önümüzdeki günlerde Anadolu’da görünür olamayan amatör ve profesyonel sanatçı ve kumpanyaların yerelde yüklendiği misyonu, gelişimini ve bugünkü durumunu tespite yönelik sözlü tarih çalışmaları ve belgesel filmlerin yapımına yönelik fon arayışına girdi. İnisiyatif, sektöre ilişkin kurumsal hafızanın güçlendirilmesi için bu çalışmaların dijitale aktarılarak arşivlenmesi ve geleceğe kayıt düşülmesi gerektiğini savunuyor.

Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir ‘Tiyatro Yasası’ hazırlığı yönünde çalışmalarımız başlayacak. Tiyatro Yasası çalışmaları içerisinde bazı meslek gruplarındaki karmaşa ve meslek tanımlarının tam olmamasından bazılarının ise tanımlanmamış, bazı tanımların da birbirinin içine girmiş olmasından kaynaklanan sıkıntılarımız bulunuyor. Ekonomik ve sosyal sıkıntılara kalıcı çözümler arayışında olan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi bu aşamada, öncelikle ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek amacıyla faaliyette bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Türkiye Ofisi’nden görüş aldı. Ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞ-KUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüşmelere başladı.

İnisiyatif, görüşmeleri ilgili kamu kurumları temsilcilerinin nezaretinde AB Proje Danışmanı Ezgi Ülkü Aykut’un kolaylaştırıcılığında yürütüyor. Sektörün tüm paydaşlarının da Türkiye’de tiyatro disiplininin gelişmesi ve sektörün kalkınması için yürütülen bu çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi hakkında
Pandemi döneminin başında, bağımsız tiyatroları sosyal ve ekonomik çöküntüden kurtarabilecek, yaşamasını sağlayabilecek 7 maddelik talepleri içeren “Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı kampanyanın 35 bine yakın imzayla desteklenmesinin ardından, tüm Türkiye’den 600’e yakın bağımsız tiyatronun gönüllü katılımıyla Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi olarak hareket etmeye başladı.

İnisiyatif, tüm bölgelerden de temsilcilerin bulunduğu Yürütme Kurulu ile tiyatroların hak temelli mücadelesini kamu otoriteleri nezdinde yürütüyor; sektörün, bu zorlu süreçten sağ çıkmasının ötesinde kayıt altına alınıp her türlü sosyal güvence, teşvik ve tesis edilecek bir Tiyatro Yasası ile AB standartlarına uyumlu bir sektör haline gelmesini hedefliyor.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.