Ve Taş Ağırlığınca Düştü Konuşma Serisi Pera Müzesi YouTube Kanalında

Kültepe’de Ticaret ve Ağırlık Ölçme Sistemi
Kültepe’de Ticaret ve Ağırlık Ölçme Sistemi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin vakfın üç ana koleksiyonundan biri olan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan seçkiyle hazırladığı Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini, toplumsal güven dinamiklerini ve birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu, MÖ 2. binyıldan günümüze uzanan bir süreçte uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeyi amaçlıyor, dönüşümlerin ve sürekliliklerin izlenmesine olanak veriyor. Homeros’un İlyada Destanı’ndaki dizeden esinlenen “Ve Taş Ağırlığınca Düştü” başlıklı konuşma serisinde alanında uzman konuşmacılar serginin kapsadığı dönemler olan Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Hititler, Helenistik Dönem; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki alışveriş, ticaret, ağırlık ve ölçü sistemlerine ışık tutuyor.

Bu konuşmada Kültepe Kaniş’te yürütülen ticaret sisteminin ne kadar gelişmiş olduğu ve daha Eskiçağlar’dan itibaren uluslararası ticarette standardizasyonun önemi değerlendirilecektir.

Ve Taş Ağırlığınca Düştü Konuşma Serisi
Kültepe’de Ticaret ve Ağırlık Ölçme Sistemi
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu
3 Şubat 2022 / 18.00

Hititlerde Ölçü ve Ölçümleme
Hititlerde Ölçü ve Ölçümleme

Hititler’de inandığı tanrıların memnun edilmesinden devletin en önemli gelir kaynaklarının düzenlenmesine; büyü ve kültsel pratiklerden inşa faaliyetlerine; bayram ve kutlamaların düzenlenmesine; yani kısaca dini, hukuki, askeri ve idari hemen hemen devletin yaptırım gücünün hissedildiği her alanda ölçü ve ölçümleme mevcuttur. Modern devlet anlayışında ve modern dünyada nasıl ki ölçü temeline dayalı niceliklerin özelliklerini inceleyen matematik bilimi hayatın her alanında varsa, Hititler’de de her ne kadar matematik olarak adlandırmasak da belirli ölçüde sayıya dayalı ve mantık sınırları içerisinde sistematik bir ölçü sisteminden bahsetmek mümkündür.

Prof. İlknur Taş serinin ikinci konuşmasında bugünün dünyası ile algılayabildiğimiz kadarıyla Hitit Devleti’nin kendi dünyalarında kullandıkları ölçü ve ölçümleme ile en nihayetinde ortaya çıkan matematiksel bakış açılarını anlatacak.

Ve Taş Ağırlığınca Düştü Konuşma Serisi
Hititlerde Ölçü ve Ölçümleme
Prof. Dr. İlknur Taş
29 Mart 2022 / 18.00

Konuşmalar Pera Müzesi Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik dili Türkçedir.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar