“Yüzey” İsimli Sergi Gru Sanat Galerisi’nde!Gru Sanat Galerisi, Nejat Satı, Nevzat Sayın, Sinan Logie ve Suat Akdemir’in yüzeyin olası temsil ve anlamlarını araştıran çalışmalarından oluşan Yüzey isimli sergiye 3 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Yüzey" İsimli Sergi Gru Sanat Galerisi'nde!
“Yüzey” İsimli Sergi Gru Sanat Galerisi’nde!

Sanat terminolojisinde yüzey, üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her türlü alanı1 tanımlamak için kullanılır ve çizgi, renk, boşluk ve kütle ile birlikte bir sanat yapıtını oluşturan temel unsurlar arasında yer alır. Tam da bu nedenle güzel sanatlarda yüzey, sanat tarihi boyunca pek çok tartışmanın merkezinde yer alır. Rönesans’ta yüzey perspektifle birlikte derinliği olan bir yanılsama alanına dönüşürken, modernizmin natüralizmi reddetmesinde yüzeyin kendisini yeniden ortaya koymasına tanıklık ederiz.

20. Yüzyılda, soyut sanat ile birlikte nesnenin imge dünyamızdaki anlamlarının boyunduruğundan kurtulan tuval yüzeyinde ise ilişkiler sistemi önemini yitirir. Yüzey, geleneksel anlamdaki sınırlarından kurtulmaya başlar, artık perspektif ve hacimsel anlatı yerini renklerle boyanmış tuvalin aldığı bir düzleme bırakır. Yüzeye bütünü ile yayılmış, renklerle birlikte kesişen geometrik veya soyut biçimlerin yer aldığı açık bir kompozisyon anlayışı gelişir. Bu noktada artık zihinsel ve yapısal bir eğilimden bahsedilir. Nihayet, hayali resmin düzlemleri, tuvalin gerçek yüzeyi olan maddi düzlemde buluşur.

Gözlemlenebilir gerçekliğe verilen referanslar ortadan kalktığında, renk, soyut veya geometrik biçimler ile boşluğun yarattığı yüzeyler, kentsel deneyimleri, düşünsel mekanları, var olmayan manzaraları veya doğanın devinimlerinin nesnesiz temsillerini oluşturabilir. Nejat Satı, Nevzat Sayın, Sinan Logie, ve Suat Akdemir’in yapıtlarını bir araya getiren “Yüzey/Surface” sergisi sanatçıların farklı teknik ve kavramsal anlayışlarla ürettiği çalışmalar vasıtasıyla günümüz çağdaş sanatında yüzeyin olası temsil ve anlamlarını araştırıyor.

Bu bağlamda, Nejat Satı’nın sergide yer alan siyah arka plan üzerine uygulanan çok katmanlı renklerle biçimlendirdiği bir renklendirme tekniği kullandığı çalışmaları, hacimsel bir alan izlenimi oluşturuyor. Tuvallerin renk katmanlarıyla örtülmüş pürüzsüz yüzeyleri, sanatçının toplumsal ve bireysel deneyimlerinin soyut temsillerini ortaya koyuyor.

Nevzat Sayın katı bir kafes örüntüsünü altında barındıran labirent çizimlerini aktardığı tuvallerinde, üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu bir düzleme taşırken bozarak dönüştürüyor. Sanatçı, bu analitik soyutlama sürecinde imgenin hallerini deşifre ederken, imgeyi kendi haline döndürüyor. Sonunda, Sayın’ın çalışmaları yalnızca kendilerini temsil ediyor.

Sinan Logie’nin çalışmaları ise günümüzde zaman ve mekan algımızdaki sıkışmayı yansıtırken, boşluk ve doluluk arasındaki dengeyi araştırıyor. Logie’nin çalışmalarında kente dair formlar ya da mimari fragmanlar soyutlamalar olarak izleyici karşısına çıkarken gerçekle bağlarını yitiriyor.

Suat Akdemir renk blokları, doku, ışık gibi resmin kendine içkin öğelerini kavramsal ve formal boyutlarda sorguluyor. Akdemir’in yaşamın kesitlerini soyutlayarak sunduğu tuvallerinde renk yüzeyi, kimi zaman şeffaf sınırlar içerisinde katmanlar oluşturan monokrom bir anlatı sunarken kimi zaman ise renk alanlarının birbiriyle ilişkisine dayanan geometrik bir dilde izleyici karşısına çıkıyor.

Nejat Satı, Nevzat Sayın, Sinan Logie ve Suat Akdemir’in farklı yaklaşımlarda soyut çalışmalarını izleyiciye sunan Yüzey isimli bu sergi 15 Ocak’a kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Gru Art Gallery Hakkında

GRU Sanat Galerisi 2021’in Şubat ayında Urla’da açıldı. Farklı disiplinlerden ve farklı estetik kaygılara sahip sanatçıların bir arada yer alabileceği bir koleksiyon oluşturmayı amaçlayan GRU, sanatta bağımsızlığı, çok sesliliği, paylaşılabilirliği destekleyen bir çağdaş sanat galerisi olarak kuruldu. 21. Yüzyılın ilk çeyreği biterken, sanatı, güncel pratiklerin geçmişle olan bağlarını akılda tutan, günümüz dinamikleri üzerine düşünen ve yenilikçi bir perspektiften ele alıyor. Sanatçıların bağımsız üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli maddi koşulların sağlanmasına ve sanatta erişilebilirlik kavramına yaklaşımında, GRU sanatsever ve sanatçı dostu bir galeri işleyiş yapısını prensip ediniyor. GRU, lokal adresi Urla’da çağdaş sanatın bölgedeki izleyiciyle buluşabildiği ve nitelikli sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan oluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyor.


Gru Art Gallery

Yenice Mah., Park Sk. No: 8/4-5
Urla, İzmir, Türkiye


1. Sözen, 1996

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar