Zeynep Akgün “Ruhun Kabuğu / Shell of the Soul” // Galeri 77

Zeynep Akgün "Ruhun Kabuğu / Shell of the Soul" // Galeri 77
Zeynep Akgün “Ruhun Kabuğu / Shell of the Soul”

Galeri 77, Zeynep Akgün’ün “Ruhun Kabuğu” isimli dördüncü kişisel sergisine 15 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçının yeni serisi insanın beden-ruh dikotomisi ve bunun toplumdaki yerimizi şekillendirmedeki etkisini ele alıyor. Bu resimler bilinenle bilinmeyeni ve de görülenle görülmeyeni birbirine bağlamak için gerçeklik ve gerçeküstücülük arasında gidip geliyor.

Zeynep Akgün, sıcak ve dinamik gövdeler ile uçuşan kumaşlar ve boş elbiseler arasında bir kontrast kuruyor. Ten ve kumaş arasındaki ilişki, boş ve dolu gövdeler arasındaki farklılıklar; fizik ve metafizik ayrımıyla birleşince o tekinsiz ruh-beden ikiliğine işaret eden bir gerilim açığa çıkarıyor. Akgün’ün resimlerindeki figürler tüm elbiselerden, tüm zincirlerden ve tüm sosyal kalıplardan sıyrılmış gibi duruyorlar. Zaman ve uzay boyunca özgürce hareket ederek modern erkek ve kadınların bireyselleşme sürecinin evrensel birer sembolü hâlini alıyorlar. Boş ve minimal arka planlar, çıplaklık ve içi boş elbiselerle birleşince bedenin doğal saflığına ve ruhun özgürlüğüne vurgu yapıyorlar. Akgün’ün eserlerinde, beden ve ruh tüm dünyevi ve sosyal boyunduruklardan kurtularak olmaları gerektiği gibi var oluyorlar: Özgürce ve birey olarak…

Sanatçının insan bedenine odaklandığı “Ruhun Kabuğu” isimli bu yeni serisinde yer alan gövdeler ve elbiseler, insanın maddesel olmayan yanını, yani ruhunu kaplayan birer kabuk gibi yer alıyorlar. Kabuk kavramı içeri ile dışarıyı ayıran, sertliğiyle özü dış etkenlere karşı koruyan/kaplayan/çevreleyen bir metafor olarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında 14 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.


ZEYNEP AKGÜN
“Ruhun Kabuğu”
15 Ekim – 14 Kasım 2020
Ziyaret Saatleri: Pazartesi – Cumartesi, 10.00-18.00

Mekân: Galeri 77, Hacımimi Mah. Necatibey Cad. Sakızcılar Sok. No:1/E Karaköy 34425 Beyoğlu, İstanbul
İletişim: 0212 251 27 54 | info@galeri77.com | www.galeri77.com
(Galeri yakınlarında otopark mevcuttur)

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.