Burçak Fakıoğlu Yakıcı

Çeviribilim alanında araştırmacı, akademisyen, bağımsız küratör ve sanat üzerine yazar.