‘Kesişen Kümeler/Overlapping Circles’ Çok Yakında Yayında!

Anadolu Kültür ve Visual Voices sizleri Kıbrıs ve Türkiye’den kümeleri bir araya getiren mini bir çevrimiçi etkinlik serisine davet ediyor.

İlk etkinlik, 10 Haziran 2021 günü 18:00 – 20:00‘de Facebook Live‘da gerçekleşecek bir yuvarlak masa tartışması olacak. Bu söyleşi, sınırlı imkânları olan bir alanı genişletmek için Kıbrıs ve Türkiye‘den iki sanat kümesini bir araya getirecek. İki küme birbirine doğru hareket ettikçe kesişmeye, etkileşime girmeye başlar ve yeni şekiller ortaya çıkar.

Söyleşinin genel yaklaşımı, sanatsal pratiklerden başlayarak bunların kuram ve akademik araştırma ile olan ilişkisine doğru ilerleyecek. Tematik olarak ise toplumsal hafızaya, geçmişin yorumlanmasına ve bunların dikey ve paralel anlatılarla olan bağlantılarına odaklanacak. Uzlaşmaz görünen bakış açılarını barındıran toplumsal hafızalar neyi yansıtır? Kolektif bellekler birbirleriyle nasıl konuşabilir ve kültürlerarası diyaloğa nasıl katkıda bulunabilir? Geçmişin çoklu ve bastırılmış hafızasını sanat yoluyla ele almak geleceğe nasıl rehberlik edebilir? En nihayetinde, tüm bunlar karmaşık ve katmanlı olan hakikatle ilişkimize nasıl yansır?

Etkinlik İngilizce gerçekleşecek, Türkçe simültane çeviri ile iki dilde yayınlanacaktır. Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

Konuşmacılar (alfabetik sırayla)
Larissa Araz
Larissa Araz (1990, Istanbul) imaj, yazı, video, ses gibi farklı alanlarda eser üretmektedir. Toplumsal hafızaya dahil edilen veya edilmeyen tarih, kimlik, anı ve aidiyete dair konuları kişisel bir yaklaşımla inceliyor. Birçoğumuzun hâlâ kendine defaatle sorduğu –ya da artık sormadığı–; yanıtlarını tarihin yazmadığı sorular, Araz için varoluşsal bir araştırmanın ana hatları.
Araz 2018’den beri sanatçı inisiyatifi Poşe’yi yürütüyor. Poşe bir topluluk oluşturma amacı ile kurulmuştur. Burası diyalog ve kritik arayanlar için hem fiziksel hem de düşünsel bir yerdir. Poşe kısa dönemli sergilere ve kamu programlarına ek olarak uzun soluklu araştırmalar da yürütmektedir.

Dr. Yael Navaro
Aslen İstanbullu olan Yael Navaro, Brandeis Üniversitesi’nde (Sosyoloji Lisansı, 1991) ve Princeton Üniversitesi’nde (Antropoloji Yüksek Lisansı, 1993 ve Antropoloji Doktorası, 1998) okudu. Edinburgh Üniversitesi’nde (1997-1999) Sosyal Antropoloji dersleri verdi ve 1999’dan beri Cambridge Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Ioanna Neophytou
Ioanna Neophytou, Atina’da yerleşik çok disiplinli bir sanatçı, yönetmen ve araştırmacıdır. Şu anda Yunanistan’da sanat profesörü olarak çalışıyor. Aynı zamanda Fransa’da Aix-Marseille Üniversitesi’nde doktora adayı ve ‘Savaşın görüntüleri ve görüntülerin savaşı: Nekropolitika çağında çağdaş sanat ve belgesel’ başlığı altında bir araştırma yürütüyor.
Sanat pratiği ve araştırması, çatışmalara ve üst-anlatılarına, görüntülerin tarih anlatımı için bir araç ve çatışmada araçsallaştırma nesnesi olarak önemine odaklanır. Sanat pratiği, yıllar içinde jeopolitik, ideoloji, tarih yazımı, ulusal kimlik ve günümüz savaşları gibi kavramlara duyduğu ilgiyle ürettiği belgesel, kısa film, video enstalasyonları, performans ve heykel gibi çeşitli formlar aldı.

Anber Onar
Anber Onar, Kıbrıs’ta yerleşik bağımsız bir sanatçı ve kültür üreticisidir. Eğitim geçmişi, Rutgers Üniversitesi’nden görsel sanatlar alanında lisans ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden film incelemeleri odaklı yüksek lisans derecesini içerir. 1991-92’de Bilkent Üniversitesi’nde, 1992-2006’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görsel sanatlar dersleri verdi. 2007 yılında Lefkoşa’da Sidestreets Educational and Cultural Initiatives’in kurucu ortağı oldu ve burada çok çeşitli sergiler, konferanslar, atölye çalışmaları, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenledi. Ayrıca Kıbrıs ve İstanbul’da çeşitli sergilerin küratörlüğünü ve eş küratörlüğünü yaptı. Kendi eserleri farklı metinsel ve görsel disiplinlerle araçları içerir. Uluslararası sanat sergileri, konferanslar ve atölye çalışmalarının aktif katılımcısıdır. Şu sıralar Kıbrıs’ın önde gelen modernist sanatçılarından Abdullah Onar hakkında bir kitap üzerine çalışıyor.

Kesişen Kümeler, Anadolu Kültür ve Visual Voices işbirliğinde ve The Anna Lindh Virtual Marathon for Dialogue desteğiyle düzenlenen bir çevrimiçi etkinlik serisidir.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.