Kovanproject 16 Haziran’da Kasa Galeri’de!

Kovanproject 16 Haziran Cuma günü saat 17.00'da Kasa Galeri'de açılıyor.

Kovanproject 16 Haziran'da Kasa Galeri'de!
Kovanproject 16 Haziran’da Kasa Galeri’de!

Beyza Durhan ve Aslıhan Mumcu’nun üzerinde çalıştığı “Kovan”, 16-23 Haziran 2023 tarihleri arasında ikinci durağı olan İstanbul’da, Kasa Galeri’nin ev sahipliğiyle gerçekleşecek.

CultureCIVIC Sanatsal Üretim Fonu tarafından desteklenen Kovan’ın sanatsal pratiği ekolojiden temelleniyor. Şırnak ve Tekirdağ’dan aynı anda doğup büyüyor.

“Farklı koşullar içinde olsak da dünyayla olan bağlantılarımız çok benzer. Bulunduğumuz bölgelerde yaşayan diğer tüm canlılar gibi arıların da dünya ile kurduğu bağlantı, coğrafi koşullara, iklimlere göre değişiyor. Tüm bu değişkenlerin içinde, doğadaki her yapının bir diğeri üzerinde izi olduğunu gözlüyoruz.”

Kovan
Mart – Nisan 2023
ŞIRNAK, TEKİRDAĞ

Türkiye’de birbirinden çok uzak diyaloglar ve deneyimler içinde yaşayan iki kadın sanatçı. Kendi şehirlerinde üretmeye ve öğretmeye bir yandan devam ediyor, bir yandan şartları çerçevesinde sanatsal üretimlerini sürdürüyor. Sanatın içindeki değişken dinamikleri sorguluyor, coğrafya şartlarını göz önüne alarak hareket etmek durumunda kalıyor. Hem yaşadıkları çevre onları dönüştürüyor hem de onlar çevrelerini değiştiriyor. Şırnak ve Tekirdağ’da yalnız yaşamlar sürüyorlar. Aynı ekolojik kaygılarla dünyaya bakıyorlar. Büyük benzerlikleri olduğu kadar çok büyük farklılıkları da var. Bu farkları sevmelerini, tıpkı içinde bulunduğumuz antroposentirik ve çok politik dünyada varoluşumuza benzetiyorlar ve varoluşlarını ekolojik kaygılardan soyutlamıyorlar.

Kovan projesi temelini sanatçıların kendisinden alıyor. O yüzden özde, hem Şırnak ve Tekirdağ’ın farkı ve benzerliği hem de coğrafi sorunlar, ekolojik kaygılar bir arada. Farklı kültürden arılar ile Beyza ve Aslıhan var bu projede. Hepsi özgürce üretmek ve yaşam döngüsünü var olduğu gibi gerçekleştirmek istiyor. Projenin sonunda ortaya çıkan üretimi de şehir şehir gezdirip, yalnızlaşmamayı hedefliyorlar. Çünkü başka kentlerde başka ilhamlarla birbirimize doğru gelebiliriz.

Tüm bu düşüncelerle, hazırlanan Kovan projesi, bir metafor olarak kovan ile demokrasiyi, toplumsal düzenleri tekrar ele almak istiyor. Direkt söylemek yerine üreterek, yaparak göstermeyi hedefliyor. Beyza ve Aslıhan tarafından tasarlanan heykeller daha sonra coğrafya değiştirecek ve vardıkları şehirdeki arı kovanlarında başka bir üretim sürecine girecekler. Katılımcısı ve üreticisi arı kolonileri sayesinde epey fazla olacak.

Üretimin ardından gerçekleşecek gezici sergi ile, herkesin her yerde karşılaşabileceği şekilde tasarlanacak. Böylelikle, izleyicinin sergiye gelmesi değil, üretimin onların ziyaret etmesi sağlanacak.

Beyza Durhan

1992 yılında Ankara’da doğan Beyza Durhan, Ankara’da büyümesine rağmen köy hayatını aktif olarak deneyimledi. Dedesi ve babası arıcılıkla uğraşıyorlardı, bu yüzden uzun süredir arıyla doğanın döngüsünü deneyimliyor. Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümüne girdikten sonra arıyla iş birliği içinde sömürüsüz ve ekolojik üretim modelleri aramaya başladı. Son geldiği aşamada, arının hiç bir ürününü almayarak ona bakıyor ve onlarla birlikte yeni şeyler inşaa ediyor. Durhan, halen Hacettepe Üniversitesi resim bölümü sanatta yeterlik programına devam ediyor ve Şırnak Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Aslıhan Mumcu

1994 doğumlu olan Aslıhan Mumcu, Marmara Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden ve Namık Kemal Üniversitesi Resim bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. H. Avni Öztopçu atölyesinde kurulmuş olan ders BELGELİĞİ çalışma grubunda sanat eğitimi, doğa ve felsefe alanlarında gönüllü faaliyetler sürdürüyor. Tekirdağ’da bulunan Yeşil Akademi ismindeki atölyesinde farklı yaş gruplarıyla ekoloji ve sanat eğitimi üzerine çalışıyor. 2013 yılında gönüllü faaliyetlerle başlayan doğayla yakın temasını bağımsız sanat üretimlerimle birlikte sürdürüyor.


Kasa Galeri

Bankalar Caddesi 2, Minerva Han, Karaköy, 34420 İstanbul

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.