Portfolyo: Mahmut Özdemir

Mahmut Özdemir
Mahmut Özdemir

1987 yılında Elazığ’da doğdum. Lisans eğitimimi Selçuk Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde tamamladım. Şuan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisans yapmaktayım. Çalışmalarımı kendi özel atölyemde devam ettirmekteyim.

2017 yılında “Esenlik Söylencesi” 2019’da “Yeryüzü Notları” olmak üzere Galeri Soyut’da iki kişisel sergim oldu. Ayrıca birçok karma sergide yer aldım.

İnsan varoluşuna anlam kazandırdıkça var olur. Benim varoluşum eserlerimin varoluşundan önce anlam kazanmalı ki durmadan anlamlı eserler yaratabileyim. Eserlerim benim varoluşumdan izler taşır, hatta varlığımın bir parçasıdır. Toplumsal maskelerden uzak, yaftalama amacı gütmeyen bir yaklaşımla, varlığımı anlamlandıran birinci elimdir.

Doğayı tek başına, insandan bağımsız olarak ele almak, bir anlamda insan doğasının anlamı üzerine geliştirebileceğimiz düşünceleri sığlaştırır. Dolayısıyla doğa ve insan, birbirlerini etkileme strateji ve güçleriyle bir bütün olarak okunur. Tarih öncesi ve sonrasının dünyası, insanın doğayla ilişkisinin yalnızca barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlar çerçevesinde biçimlendiği bir ekosistemden ibaret değerlendirilemez. Doğayı sanatın ana nesnesi olarak değerlendiren antikçağ düşüncelerinden günümüze kadar doğanın her unsuru; fiziksel devinimi, kimyası, biyolojik yapısı, sanatın ve gündelik yaşamın kimi zaman olağan, kimi zamansa olağanüstü bir kurgusu olarak yer alır.

Ayrıca resimlerimde yarattığım doğa, insanın beslediği ümit ve bekleyişle aynı dili konuşuyor. Buradaki dil, insan ve doğanın aynı surette buluşmasıdır. Beslenen ümit, bu ümidin zamanla aşınması, mevsimi olmayan, Adalet Ağaoğlu’nun deyişiyle bir ruh üşümesi yaratır insanda. Resimlerimdeki bu üşüme havasını bir nebze yumuşatan motif geyik imgesidir. Geyik, değişimin, aydınlanmanın, reenkarne halinde olmanın ve tükenmekte olan doğanın umut veren canlı bir formu olarak çıkar karşımıza.

Eserlerimde bütüncül bir mekân algısı yaratmaya çalışmanın, aksine, insan ile mekân arasında, ontolojik olmaktan çok kromatik bir ilişki kurarak doğal olmayanın yıkıcılığına dikkat çekmeyi amaçlarım.

Instagram: mahmutozdemirart


1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.