Project Encountered Online Yayınlarına Başlıyor

Disiplinlerarası sanat ve araştırmayı, ortak mekan ve projelerde buluşturan, İstanbul ve Toronto merkezli, bağımsız bir platform olan Project Encountered online yayınlarına başlıyor.

Varlığını uluslararası tabanda ve sahada sürdürerek başlatmayı hedefleyen oluşum, toplumsal ve bilimsel projelerle geniş bir kitleye seslenmeyi arzuluyor. Sanat piyasasının içerisinde bulunduğu tekelleşme ve bireyselleşme yapısına alternatif olarak, özgür ve samimi bir üretim ortamını savunuyor.

Branş, teknik ve konu sınırlamadan, farklı disiplinlerde üreten bireyleri bir araya getirerek, geniş bir kitleye seslenmeyi düşünüyor. Yaratıcı ekibini; Gizem Candan, Yağmur Doğan ve Zeynep Sümerval oluşturuyor. Online ve fiziksel olarak bir çok kanalda varlığını sürdürürken, oluşturduğu içeriklerle farklı bakış açıları sunarak, çağdaş sanat piyasasında farklı diyalektikler ve perspektifler üzerinden, ulaşılabilirlik ve görünürlük yaratan bir platform olmayı hedefliyor.

Project Encountered hedefleri doğrultusunda; konuşma ve yazı dizileri, online oturumlar, proje bazlı fiziksel sergiler ve atölye programları sunmaya hazırlanıyor. Oluşum ilk projesini Ekolojik bir yıkım olan Madra Barajı çevresindeki madencilik problemi üzerinden kurguluyor. Doğal su kaynakları başta olmak üzere doğanın değerinin anlaşılmasını ve korunması gerektiğini sanatsal bir bakış açısı ile anlatmayı, doğa ile madeni karşı karşıya getiren ve hepimizi ilgilendiren ekolojik bir yıkımı ele alıp, buna bir ses getirmeyi hedefliyor. Encountered; uzmanlar, ekolojik örgütler ve olayların gelişimine birinci dereceden tanıklık etmiş yerel halk ile işbirliği içinde olmayı, konuşma ve tartışma dizilerini belgeleme yoluyla devam eden yıkımı arşivleyerek gelecek nesillere bırakmayı amaçlıyor. Projenin sonunda, toplanan verileri sanatsal pratik ile birleştirip, fiziksel bir sergi oluşturmayı planlıyor. Yarattıkları üretim ve araştırma ortamı ile geleceğe yönelik bir arşiv oluşturabilmek üzere madra barajı ve çevresine odaklanıyor. Encountered, kolektif çalışma ruhunu benimsemiş, beraber üretmekten ve tartışmaktan zevk alacak herkese alan açıyor.

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.