Portfolyo: Şirin Yılmaz

Şirin Yılmaz
Şirin Yılmaz

1981-Bulgaristan doğumlu sanatçıŞirin Yılmaz, ilkokul çağında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Sanat eğitimini, Lisans-2004 yılında Sakarya Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde, yüksek lisansı 2008’de ve sanatta yeterlik eğitimini 2013’te Kocaeli Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar alanında tamamladı. Lisansüstü ve sonrasındaki akademik çalışmalarında ağırlıklı olarak, politik açıdan Batının gündelik hayat ve kültür sanat ortamımız üzerine etkilerini araştırmıştır. Bir yandan göç ve ortaya çıkardığı sorunları sanatsal çerçevesinde irdelerken diğer taraftan tarihte sömürgeci anlayışın izlerini araştırarak bunun kendi geçmişi ile çakıştığı noktaları ve toplumsal belleğe dair izleri, umut çağrışımı ve olanakları adına araştırır.

İkinci kişisel sergisi “Yeni Geçmiş/ New Past”ın (2017) tanıtım yazısı sanat anlayışını ya da kavramsal çerçevesini belirtir niteliktedir. Burada işlerinin muhteviyatını şöyle aktarır:

“Resim yüzeyinin imkanı ölçüsünde, nadiren de üç boyutu ve uzamsal boşluğu deneyimleyerek, çoğunlukla ufuk çizgisi ve boşluk imgelemi ile mekansallaşan ortak bir hikayenin kahramanlarıdır figürlerim. Gerçek yaşam kesitlerinden çıkıp, zihnimde ait olabilecekleri mekanlar ararlar kendilerine. Zihnimde bir mekana denk düşebilen figürler artık benim yeni öykülerimin ve fakat gerçek yaşamın bilgisine vakıf, yorumlanmış kahramanları olurlar. Onların ya özel bir zamanı vardır, ya da ilkin belirdikleri zamanın ruhunu taşıyıp getirirler… Ancak çoğunlukla yer arama halindedirler ki bu hiç bitmez; bir umutla sürer…”

Çalışmalarında mekan aidiyeti, zamanla kurduğu ilişkide, belleğin dizgesini kronolojik olmayan bir ilişkilendirme üzerinden bozmaktadır. Figürler bir yandan doğanın kendisine yaslanarak onunla ilişkilendirilmiş kolektif ve birlikte varlık bulma olanağı ararlar. Öte yandan anılar ve anı fotoğraflarının iz ve bellek düzeyinde yeniden ele alındığı işlerde; kadının öne çıktığı, yol, yolculuk, bellek, ev, aidiyet, arada kalma, araf, ufuk imgelemi, sınır, boşluk çağrışımları eşliğinde gerçek insan hallerine dair öğeleri kazarak çıkarmaya ilişkin bir imgesellik öne çıkar. Zaman yolcuları gibi izleyici ile bir diyalog imkanı arayan figürler, kendilerini her karşılaşmada zamanlar ötesi bir politik gönderme ile gündeme getirmek isterler.

Sanatçı, ulusal ve uluslararası birçok sergi ve sanat etkinliğine katılmış olmakla birlikte; halihazırda Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sakarya’daki atölye olarak da kullandığı evinde, akademisyen ve sanatçı kimliğini birlikte yürütme çabası beraberinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Instagram: /sirinylmzsirin/

Kişisel Sergileri

2021 – “Günler ve İzler”, Galeri Soyut, Ankara
2020 – “Psykhe/Nefes”, Çevrimiçi Sergi, SAÜ STMF Resim Bölümü Çevrimiçi Sergi Alanı
2017 – “yeni geçmiş/new past, Galeri Soyut, Ankara
2013 – “bi’ yerde” kişisel sergi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İstanbul

Seçilmiş Sergileri

2021 – “Akademide Kadın”, Kadın Akademisyenler Çevrimiçi Grup Sergisi, Sakarya Üniversitesi STMF Resim Bölümü Çevrimiçi Sergi Alanı
2019 – “Yeni Aralık/New Space” Galeri Soyut, Ankara
2016 – Made By Artist, Selanik Sergisi, Selanik, Yunanistan
2015 – Portakal Çiçeği VI Koloni Sergisi, Port Art Galeri, Ankara
2014 – Türk Sanatı’ndan Kültürel Köprüler, Grup Sergisi, Yıldız-Teknik Üniversitesi, İstanbul
2014 – “Sanatta Varoluş” Sergisi, Beşiktaş-MKM, İstanbul
2014 – Cultural Bridges of Turkish Art, Group Exhibition, Romanya
2014 – Cultural Bridges of Turkish Art, Group Exhibition, Macaristan
2013 – Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Trienali, Cumhuriyet Müzesi, İstanbul
2012 – “Büyük Buluşma 2012” Sergisi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli
2011 – Fondazione Sinaide Ghi Watercolor Exhibition-Yarışma Sergisi, Roma/İtalya
2011 – Ege Üniversitesi 4.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, Genç Sanat Resim Yarışması Sergisi, İzmir
2010 – Letonya Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi (Liepajas Universitate), Figural Composition in Contemporary Art, Letonya


1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.