Berna Demirhan

Berna Demirhan, küratör ve sanat tarihçisi. Artapolis Sanat Galerisi'nin ortağı ve yöneticisidir. Ulusal ve uluslararası alanda galeri bünyesinde sanatçılarla düzenlenen proje ve sergilerde küratörlük yapar. Sanat danışmanlığı verir. Sergilerin anlatımı için disiplinlerarası söyleşiler organize eder. Kataloglar için metin yazarlığı ve editörlük yapar. Yurt içi ve yurt dışındaki sanat fuarları, müzeler ve kültürel etkinliklerde edindiği izlenimlerini paylaşır. Öğrencilerin sanat eğitimi projelerini destekler.

Ayşe Kıran, Tuval üzerine akrilik, 120 cm, 2024 - Detay

Klişe Seçeneklerden Kaçabildiğimiz Ölçüde Özgürüz

Ayşe Kıran, geri çekilip başına bir şey gelmesini beklemiyor, hamlede bulunuyor. Sanatçının yolu da budur. Dünyanın başına gelen şey olmak. Arthur Schopenhauer, “İstediğimizi yapabiliriz ama isteklerimizi seçmekte özgür değiliz.” der. Aile, çevre, yaşadığımız ülke, doğduğumuz şartlar, bulunduğumuz zaman, fizyolojik ihtiyaçlar, genetik, eğitim
27 Nisan 2024
Ayşe Kıran, Benim Ben’im

Ayşe Kıran Benim Ben’im Sergisi Üzerine Düşünceler

Sanılan kendilikle vedalaşmak için yapılan tanışma, ardından onunla buluşma, yola çıkma ve ayrılma… Nihayet gerçek kendine ulaşma ve onu yapılandırma serüveni. ”Güzel olan her zaman tuhaftır” – Charles Baudelaire Tuhaf değil mi? Klişe seçeneklerden kaçabildiğimiz ölçüde özgürüz ama klişe sorgularda bulunmadan bunu
3 Kasım 2023
SAYILAR HER YERDE 140x140 cm.Tuval üzerine yağlı boya, kolaj 2016

Sibel Ünalan’ın Rakamlar Her Yerde Sergisi Üzerine

Etrafımızdaki her şey sayılarla temsil edilebilir ve anlaşılabilir. Uzun bir soyutlama sürecinin ürünü olan sayılar, matematiksel olarak doğanın konuştuğu dildir. Transcental (soyut) bir sayı olan Pi, özel bir sabittir. Bu irrasyonel sayı, sonsuza kadar giden ve kendini hiç tekrar etmeyen evren kadar
26 Ekim 2023