beyond.istanbul’un Onuncu Sayısı Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Çıktı!

Her sayısında farklı bir mekânda adalet konusunu odağına alan beyond.istanbul’un yeni sayısı toplumsal cinsiyet temasıyla “tam zamanında” çıktı. Konuk editörlüğünü Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay’ın yaptığı bu sayı cinsiyet temelli eşitsiz ilişkilerin mekândaki tezahürlerini odağa alıyor.

Toplumsal cinsiyet ve mekân çalışmaları kesişiminde Türkçe literatürü zenginleştirmeyi hedefleyen yeni sayıda, eşitsiz cinsiyet ilişkileri sebebiyle mekâna erişim ve mekânın kullanımına dair adaletsizliklerin nasıl çeşitlendiğini tartışan ve bu adaletsizliklere karşı mücadeleleri ele alan yazılar yer alıyor. Ayrıca ilk kez bu sayıda açık çağrı yoluyla yazı katkıları toplandı ve konuk editörlerin değerlendirmesi neticesinde Burak Taşdizen’in kaleme aldığı yazı seçilerek dergide yayımlandı.

Bu sayıda, kentiçi hareketlilik, evden kamusal alana çıkış, mahalleden şehir merkezine erişim gibi tecrübelerin toplumsal cinsiyetle ilişkisi, mutenalaşma ve sanayisizleşme süreçlerinin kadınlık ve erkeklik kamusallıklarına etkisi, ev ve kamusal mekân arasındaki geçirgenlik, hangi mekânların ne zaman güvenli olup olmadığı, mekânlarda adaleti sağlama ve ayrımcılığı önlemeye yönelik çeşitli politik edimlere dair yazılar yer alıyor. Yazıların bir kısmı genel bir kent olgusundan yola çıkıyor, bir kısmı tek tek mahallere, mahallelerin yaşadığı dönüşüme kampüs, park, dijital uygulama, halkevi, oto sanayi gibi tekil mekânlara yoğunlaşıyor.
— Zeynep Gülru Göker, Cenk Özbay

beyond.istanbul’un Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet sayısına ve tüm eski sayılarına Pandora Kitabevi’nden ulaşabilirsiniz.

beyond.istanbul hakkında

Mekanda Adalet Derneği’nin süreli yayını olan beyond.istanbul, İstanbul ve mekân çalışmalarına dair disiplinlerötesi bir yaklaşım geliştirerek kent-kır, formel-enformel, doğa- insan, merkez-çeper, iyi-kötü, yasal-kaçak, yerel-küresel, planlı-plansız, teori-pratik, yatay-dikey, mimari-planlama gibi ikiliklerin ötesine geçmeyi hedefliyor. Her sayısında farklı bir mekânda adalet konusuna odaklanılan bu yayınlar derneğin savunuculuk faaliyetlerinin bir parçası olmakla birlikte, aynı zamanda politika geliştirilmesi için kamu kurumlarıyla diyalog imkânları da yaratmayı amaçlıyor. Hem teorik bir çerçeve hem de bir toplumsal talep olarak mekânda adalet kavramını derinleştirip çeşitlendiriyor.

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.