Jack London işçi bayramı

Jack London

Uygarlığın Çukurundan Seslenen Bir Yazar: Jack London

“İşçi sınıfının içinde doğmuştum ve on sekiz yaşımda başladığım noktanın da altındaydım. Toplumun mahzenindeydim; öyle sefil bir düşkünlük içindeydim ki, bahsetmek uygun düşmez. Uygarlığımızın çukurunda, uçurumundaydım; insan atıklarının, pislik ve kemiklerin toplandığı yerdeydim.” Yüz yılı aşkın bir süre önce, Cosmopolitan dergisi Amerikan
2 Mayıs 2020