sanatçı bulgaristan türkleri

Embiya Çavuş kimdir?

Şumnulu Embiya Çavuş 1926 yılında Bulgaristan’nın Şumnu ilçesi, Mahmuzlu Köyü’nde dünyaya geldi. Bulgaristan Türkü ressam ve porselen sanatçısıdır. 1933 yılında ilköğrenimine başlayan Çavuş, 1937’de Kemallar şehrinde bir yıl olmak üzere rüştiye (ortaokul), 1938–1941 yılları arası Şumnu ilinde medrese eğitimini tamamladı. Okul hayatı
5 Haziran 2019

Turgut Cansever kimdir?

Turgut Cansever (12 Eylül 1921, Antalya – 22 Şubat 2009, İstanbul) Türk mimar, şehir plancısı, düşünür. Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimardır. “Bilge Mimar” da olarak anılır[1]. Kent, imar, koruma alanlarında pek çok görev almış, Beyazıt Meydanı’nı tasarlamıştır.
11 Mayıs 2019