“Küratörlük Pratikleri” Seminer Dizisi Akbank Sanat Youtube Kanalında

Akbank Sanat, sosyal medya kanallarından “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu çatı altında düzenlenen etkinliklere yeni eklenen “Küratörlük Pratikleri: Bir Sökme ve Yeniden-Kurma Alanı” başlıklı yeni bir seminer dizisi de Akbank Sanat Youtube kanalında başlıyor.

“Küratörlük Pratikleri” Seminer Dizisi Akbank Sanat Youtube Kanalında
Hasan Bülent Kahraman / Akademisyan, Yazar, Sanat Eleştirmeni

Hasan Bülent Kahraman’ın konuşmacı olarak katıldığı canlı yayın formatındaki seminerler, 1 Ekim’de başlayıp 26 Kasım’a kadar devam edecek ve “Sorgulama Pratiği Olarak Küratörlük” ve “Yeniden-Kurma Pratiği Olarak Küratörlük” başlıkları altında her hafta farklı bir konu kapsamında gerçekleştirilecek.

2000’lerden sonra hızla gelişen küratörlük sözcük olarak iki anlama sahip: kayyumluk ve iyileştiricilik. Küratörlüğün son dönemde sanatçıyı ikame ettiği çok tartışılan bir olgu. Ama küratör aynı zamanda bir sağaltıcı mı? Bu soruların sınırladığı alanın dışında bakılırsa küratörlük güncel sanatın temel ilkeleriyle ve yapısal özellikleriyle koşutluklar gösteriyor. Bunun da ötesinde küratörlük sanatın tarihsel sorunsallarına, sanat yapıtının gerçekliğine, biricikliğine son derecede radikal müdahalelerde bulunan, o yanıyla toplumsal kuramdan derinlemesine beslenen bir edim. Yapıtın verili gerçekliğini söktükten sonra bir taşıma işlemiyle onu yeniden kuruyor. Yeniden-kurma daha önce çok tartışılmış yeniden-üretmeden kökten farklı bir süreç.
Seminer serisinde bu süreçler ayrıntısıyla ve toplumsal kuram ve sanat felsefesi yoğunluklu bir okuma ve irdelemeyle ele alınacak.

Seminer Dizisi programı:

I.Sorgulama Pratiği Olarak Küratörlük
.Çağdaş sanat, güncellik ve bir pozisyon olarak politika
1 Ekim 2020|18:00- 18.40
.Küratörlük kaynakları: büyük sergiler ve evrim
8 Ekim 2020|18:00- 18.40
.Soru ve cevap olarak küratörlük: bir direnme alanı
15 Ekim 2020|18:00- 18.40
.Müdahale olarak küratörlük
22 Ekim 2020|18:00- 18.40

II.Yeniden-Kurma Pratiği Olarak Küratörlük
.Yapıt, tekillik ve yorum
5 Kasım 2020|18:00- 18.40
.Yüz yüzlü ve ıraksak yapıt
12 Kasım 2020|18:00- 18.40
.Yeniden-kurmak: yorumun/yorumsamanın ötesi
19 Kasım 2020|18:00- 18.40
.Yeni bir sanatçı aranıyor: varoluşsal bir edim olarak küratörlük
26 Kasım 2020|18:00- 18.40

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.