Odunpazarı Çağdaş Sanatlar Galerisi Mustafa Duymaz’ı Ağırlıyor

Mustafa Duymaz Kişisel Sergisi

Mustafa Duymaz, Raman
Raman, Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / Acrylic and oil on canvas, 200x360cm, 2009

Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Çağdaş Sanatlar Galerisi, Mustafa Duymaz’ın metropol hayatının sorunlarını ele aldığı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Mustafa Duymaz‘ın “Oyun Alanı” başlıklı sergisinin tematik bağlamı, farklı kültürler, ırklar, sınıflar ve yaş grupları gibi farklılıklarıyla metropollerde yaşam mücadelesi veren bireyin kaderini merkezine alıyor. Sergi, insanları kendi kimliklerini koruyarak nasıl var olabileceklerini düşünmeye teşvik ederken, kamusal alanların yok olması ve özel alanların artması gibi sorunlara da dikkat çekiyor.

Sergi 01 Haziran – 01 Eylül 2023 tarihlerinde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Sergi Hakkında

Sergi, kentlerde insanları kendi kimliklerini koruyarak nasıl var olabileceğine odaklanıyor. Aynı zamanda, tüketim odaklı ortamda barınma sorunları ve adaletsizlik gibi bireylerin temel ihtiyaçlarına nasıl cevap verilmesi gerektiğini, kentlerin kamusal alanlarının yok edilmesi ve özel alanların artışıyla ortaya çıkan sorunlara da dikkat çekiyor. Kentleşme, kentsel alanlarda nüfus yoğunlaşmasına, kent ve çevrelerindeki alanların büyümesine eşlik eden ekonomik ve sosyal değişiklikleri ifade etmekte. Ekonomik ve kültürel yaşamın küreselleşmesi, yeni kentsel trendler ile de ilişkilidir. Metropol hayatının merkezinde çevresel tehlikeler; hava kirliliği, su kıtlığı, konut ve hizmet eksikliği, düşük gelirli yerleşim yerlerinin genişlemesi, ulaşım problemleri, depremler, suç dahil olmak üzere birçok sorunu bulunmaktadır.

Bilindiği üzere kentlerde kamusal alanlarının azalması ve özel sermaye alanlarını hâkimiyetinin “obezleş(tir)en” yapısı insanları derin bir yabancılaşmaya itmekte. İnsanlar arasındaki simgesel ve fiziki bağlar kopmakta, bireyler giderek daha fazla yalnızlıkla yüzleşmektedir. İmgelerde, bu karanlık yüzleşmeyi gözler önüne sererek, kamusal alanların önemine, insanların yeniden bir araya gelme ve bağ kurma ihtiyacına vurgu yapıyor.

Oyun Alanı, izleyicileri kentlerin karmaşık yapısını anlamaya ve bireylerin kentle olan ilişkisini sorgulamaya davet ediyor. Sergi, kentlerin insanlar üzerindeki etkisini sorgularken, bireylerin kimlik arayışlarına ve güç mücadelelerine odaklanıyor. Aynı zamanda daha adil, sürdürülebilir ve insan odaklı kentlerin inşasına yönelik bir çağrı yaparak, izleyicilere kentlerdeki sorunlara ve çelişkilere dikkat çekiyor.

Kentin insana, insanın da yaşadığı kente benzemesi; karşılıklı verilen mücadele gerçeğinden hareketle, ‘oyun alanı’ bir sahne platformunda farklı perdelerle sunularak devam etmektedir. Çeşitli oyunların oynandığı bu alanda kim kimden daha güçlüdür? Kimin kime karşı üstünlüğü söz konusudur? Sorularının tartışıldığı üzerinden hareketle, bireylerin kendi insani varlıklarından ödün vererek; güçsüzün güçlü karşısında varlık gösterememe gerçeği ile sonuçlanmaktadır. Perde, farklı alanlarda farklı oyunlarla sahnelenmek üzere kapanmaktadır! Süreçte; zaman, mekân, olay ve oyuncularla oyun içerisinde oyunlarla roller değişerek devam etmekte…


Odunpazarı Çağdaş Sanatlar Galerisi

Vişnelik, 26020 Odunpazarı/Eskişehir

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar