Ezgi Kızıldağ
Ezgi Kızıldağ

1995 yılında İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Lisans sürecinde atölye eğitimini Prof. Şive Neşe Baydar ile birlikte tamamladı. Lisans eğitiminin ardından 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yüksek lisans eğitimine başladı ve 2020 yılında mezun oldu.

Mürekkep ve fotoğraf üzeri çalışmalarda aile albümlerinden yola çıkarak hatıralara ilişkin bir çeşit anımsama şeklinde resimler yapmaktadır. Aile albümleri, öznel bellek, kişisel tarih, hatıralar için bir çeşit geçmişi anımsama diyebiliriz. Geçmişi referans alarak fotoğrafları farklı kılmaya çalışmaktadır. Fotoğrafların sanatçıda bıraktığı etkilerin tanımlamazlığını farklı bir pentürel dilde ifade edilmesi amaçlanmaktadır. Resimler kendilerini gerçekleştirmek için izleyiciye ihtiyaç duyarlar. O zamana ve anılara sahip olmayan izleyicilerinde algısı resim üzerinde zihinsel gerçekliğe kavuşmaktadır.

Lisans eğitiminin son dönemlerinde edinilen teorik bilgiler ve birçok çağdaş sanatçı ile karşılaşılması sonucu sanat anlayışının kavramsal sanata yönelmesini beraberinde getirmiştir. Bu yönelim ile birlikte dönem dönem mesele haline gelen konular üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır. Dijital çalışmalar ise daha çok tez konusuyla ilişkili olarak kadının medya üzerindeki sunumu ile ilgilidir. Reklamlarda, kadının bir başka temsili her zaman bakımlı, ince ve güzel gösterilerek cinsel kimliği üzerinden kadınlığı anlamlandırılmaktadır. Feminist kuramlara göre bu anlayışın temeli, erkek gözü ile kadını biçimlendirme üzerine kurulu olmasına dayalıdır. Bu bağlamda kadın temsilindeki bakış dişil olmaktan çok eril bir bakış olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapitalist sistem içerisinde devingen bir döngü mevcuttur ve bu döngüyü, kendi içinde sürekli tekrar içerisinde olan dokularla bağdaştırarak kadının medya üzerindeki sunumunu ele alınmaktadır.

Instagram: ezgikizildag

Sergiler

2020 -‘’IT GIRL’’ Kişisel Sergi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
2018-‘’İLK ÇEYREK RAPORU’’ Karma Resim Sergisi, Ankara. 2018-
2018-Lisansüstü Karma Resim Sergisi, Sakarya Üniversitesi Mediko Sanat Galerisi, Sakarya.
2017- BASE, İstanbul.
2017-‘’ SINIR’’, Karma Resim Sergisi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Sakarya.
2013-Karma Resim Sergisi, Bursa.

Etkinlikler

2016- Dennis Lee Mitchell Workshop, ASAŞ Alüminyum Fabrikası, Sakarya. 2016- SAKARYA AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, Duvar Boyama, Sakarya.


1984, Lovech doğumlu. Fotoğraf meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir