Döngü İsimli Koleksiyon Sergisi Gru Art Gallery’de!

Berna Dolmacı, Kahverengi, Fotoblok üzerine kolaj_ 50x70_ 2015
Berna Dolmacı, Kahverengi, Fotoblok üzerine kolaj_ 50x70_ 2015

Gru Sanat Galerisi, insan – doğa ilişkisi ve bu ilişkinin geldiği son noktada insanın egemenlik kurma çabasını inceleyen Döngü isimli sergiye 24 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Farklı disiplinlerdeki eserleriyle sekiz sanatçının yer aldığı sergi 24 Eylül-13 Kasım tarihlerinde Urla’daki mekanında izleyiciyle buluşuyor. Ahmet Duru, Berna Dolmacı, Emre Celali, Maze Sürer, Mehmet Can Özer, Mert Acar, C. Nazım Arslan ve Nursun Hafızoğlu’nun çalışmaları Ayşegül Sarıgül’ün seçkisinde bir araya geliyor.

İnsanın yeryüzü serüveninde düşünebilme yetisiyle geliştirdiği icatlar, doğayla kurduğu işbirliği ile yaşamını sürdürmesini sağlamıştır. Ancak zamanla insanın doğa üzerinde kurmak istediği hegemonya günümüzde doğaya verilen tahribatla sonuçlanmış ve belli bir noktada eylemsel tepkiler doğayı insandan korumaya yönelmiştir. Doğa kendine ait bir dönüşümle zaman içerisinde özgün varlığını gerçekleştirirken insanın doğa üzerinde ilan ettiği zafer insanlığı kendi yenilgisiyle karşı karşıya bırakmıştır. Doğanın kendine özgü varlığı müdahale edilemeyen bir alana dönüştüğünde onun kayıtsız varoluşunu hissederiz. Bir döngü biçiminde devam eden insanın doğaya hükmü ve doğanın bu hükme tepkisi onun kendi içindeki döngüsüyle bütünleşir. İnsan hem doğaya sahip olmaya çalışırken hem de ona hayat vermek istediğinde kendisiyle çelişir. Doğa ise kendi varoluşunu gerçekleştirmeye devam eder. Sergide insanın sahip olma isteğinin doğadaki yansımalarına odaklanılırken izleyiciyi geçmişten günümüze süren bu ilişkinin dinamiklerini tekrar düşünmeye yöneltiyor.

Sergi insan müdahalesi sonucunda oluşan doğadan görünümleri, doğa ile insanın istilacı ilişkisinin yanı sıra insanın yarattığı tahribatı ve doğa-kent mücadelesini odağına alan sekiz sanatçının eserlerine yer veriyor. Fotoğraf, kolaj ve soyutlanmış manzara resimleri, heykel ve sabitlenmiş ortam için müzik gibi farklı disiplinlerde çalışmaları izleyiciye sunan Döngü başlıklı bu sergi 13 Kasım’a kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Gru Art Gallery

GRU Sanat Galerisi 2021’in Şubat ayında Urla’da açıldı. Farklı disiplinlerden ve farklı estetik kaygılara sahip sanatçıların bir arada yer alabileceği bir koleksiyon oluşturmayı amaçlayan GRU, sanatta bağımsızlığı, çok sesliliği, paylaşılabilirliği destekleyen bir çağdaş sanat galerisi olarak kuruldu. 21. Yüzyılın ilk çeyreği biterken, sanatı, güncel pratiklerin geçmişle olan bağlarını akılda tutan, günümüz dinamikleri üzerine düşünen ve yenilikçi bir perspektiften ele alıyor. Sanatçıların bağımsız üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli maddi koşulların sağlanmasına ve sanatta erişilebilirlik kavramına yaklaşımında, GRU sanatsever ve sanatçı dostu bir galeri işleyiş yapısını prensip ediniyor. GRU, lokal adresi Urla’da çağdaş sanatın bölgedeki izleyiciyle buluşabildiği ve nitelikli sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan oluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyor.


Gru Art Gallery

Yenice Mah., Park Sk. No: 8/4-5 Urla, İzmir, Türkiye

1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.