eski sanat eserleri

Tetiklenme Uyarısı, 2023

Sanat Eserlerinde Bağlam Kaymaları

Yaşanılan coğrafyaların tarihi, politik, kültürel, sosyolojik çerçeveleri birbirinden tamamen farklı. Özellikle ülkeler bazında düşünüldüğünde, aidiyet biçimleri, eğitim sistemleri ve kimlik unsurları ve siyaseti dahil olduğunda. Sanat dünyasının genel dinamikleri —satış hacimleri ve koleksiyoner alışkanlıkları yüzünden— evrensel bir görsel dili ana akımlaştırmak suretiyle
23 Nisan 2024