FerhatArat

Ferhat Arat

Portfolyo: Ferhat Arat

Salt Beden Üzerinden Hareketle Ruhsal ve Düşünsel Deformasyon Sürecinin Görsel İfadeleri “FERHAT ARAT” Ferhat Arat’ın eserlerindeki figüratif betimlemelerde zaman ve mekandan arındırılma durumu söz konusudur. Figürler büründükleri duruşlar bakımından ruhsal deformasyon içerisinde olup, resmedildikleri beden dilleriyle var oldukları an içerisindeki görüntüleriyle izleyiciyle
28 Eylül 2021