Portfolyo: Ferhat Arat

Ferhat Arat
Ferhat Arat

Salt Beden Üzerinden Hareketle Ruhsal ve Düşünsel Deformasyon Sürecinin Görsel İfadeleri “FERHAT ARAT”

Ferhat Arat’ın eserlerindeki figüratif betimlemelerde zaman ve mekandan arındırılma durumu söz konusudur. Figürler büründükleri duruşlar bakımından ruhsal deformasyon içerisinde olup, resmedildikleri beden dilleriyle var oldukları an içerisindeki görüntüleriyle izleyiciyle buluşmaktadır. Realist bir yaklaşımla tuvallerini boyayan genç sanatçı, insan formunu eserlerinde ana unsur olarak kullanmaktadır. İnsan bedeninin betimlerken bunun yanında insanoğlunun zihinsel ve duygusal durumunu da figüre aktarmaktadır. Figürler benliği ifade etmek, duyguları açığa çıkarmak ve salt bir anlatım biçimi oluşturmak üzere, ruhsal deformasyon süreci içerisinde hem fiziksel hem de duygusal bir boşluk içerisindedir.

Genç sanatçının eserlerinde tenin kırılgan ve hassas yapısı, tüm insani özellikleriyle ruhsal yıpranmışlıkları beden üzerinden açığa çıkarmaktadır. Figürler ve portreler var oldukları anın duygu derinliklerindedirler. Bedenin betimlenmesi zihinsel ve psikolojik duygu durumlarından hareketle ten, bakış ve duruşlar üzerinden biçimlendirilmektedir. Sanatçı eserlerini oluştururken hem resmin yüzeyinde hem de içerik olarak aktarmak isteği duyumsal süreçlerde, yaşam içerisindeki gerilimlerin salt beden üzerinden okunabilmesi üzerine bir anlayış benimsemektedir.

Genç sanatçının eserlerindeki figürler, bedensel varoluş üzerinden boya ve fırça vuruşları ile form kazanarak duyumsal bir sürece vurgu yapmaktadır. Figürlerin beden dillerinin yaşantıdan izler barındırması, olaylar ve konu şeklinde hikâyeci bir betimlemeyle değil de, salt beden üzerinden hareketle öne çıkmaktadır. Hikâyeci olmaktan çok ruhsal izlerin salt bedendeki yansımasından hareketle betimlemeler yapılmaktadır. Hissettirilen duygu, eylem halinde olan figürlerin anı barındıran sezgisel diyalog halindeki süreçleridir. İzleyiciye konumundaki kişi ile karşı karşıyadır figürler, zamandan arındırılmış sadece kendi benlikleriyle varoluş mücadelesi vermektedirler. İnsanın iç dünyası, psikolojik ve içe dönük ruhsal yapısı ten, bakış ve bedensel hareketler üzerinden biçimlendirilmektedir. Figürlerde dış görünümün ötesinde, iç dünyanın bedene tezahürü de açığa çıkarılmaktadır. Tepkisel süreçteki çeşitli figürler, birçok duygu durumunu barındırarak duyumsal bir yüzleşme sağlamaktadır.

Ferhat Arat Hakkında

Genç sanatçı 1996 Konya doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü (2015-2019) ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans Programı’nı (2019-2021) tamamlamıştır. Pek çok özel ve devlet koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. Hali hazırda Antalya’da ikamet ediyor olup, sanat üretimine devam etmektedir.

Instagram: artferhatarat


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.