Evrim Risalesi Ketebe Yayınlarından Çıktı

Evrim Risalesi
Evrim Risalesi

Ömer Türker‘in evrim teorisi üzerine kaleme aldığı Evrim Risalesi adlı kitabı Ketebe yayınlarından çıktı.

Kitap Hakkında

Modern dönemin en etkili fakat aynı zamanda en tartışmalı teorilerinden biri olan evrim teorisi, bilim dünyasının gündemine düştüğü on dokuzuncu yüzyıldan bu yana hem Batı’da hem de Batı dışı toplumlarda büyük yankılar uyandırmıştır. İslam dünyasında konuyla ilgili tartışmalar çoğu zaman Batılı ve Hıristiyan ilahiyatçıların eleştiri ve tahlillerinin etkisinde kalmıştır. Buna rağmen, evrim teorisine ilişkin tartışmalar bugün bile İslam düşünce geleneğiyle dakik bir şekilde ilişkilendirilmiş değildir.

Evrim Risalesi, İslam düşünce tarihinde kelam, felsefe ve tasavvuf geleneklerinin temel kabulleri ile evrim teorisinin mütevazı fakat kayda değer bir değerlendirmesini yapıyor. Söz konusu geleneklerin herhangi bir doğal olguyu nasıl açıkladıkları, hangi duyarlılıklarla hareket ettikleri, modern açıklamalardan hangi noktalarda farklılaştıkları sorularını ele alıyor.

Evrim teorisinin daha isabetli bir zeminde tartışılması için literatüre anlamlı bir katkı sağlayan Evrim Risalesi, aynı zamanda, İslam düşüncesinden hareketle güncel meseleleri ele alma yolundaki araştırmacılara ilgi çekici bir çalışma sunuyor.

KÜNYE
Evrim Risalesi
Yazar:
Ömer Türker
Yayınevi: Ketebe
Baskı Sayısı: 1
Türü: Felsefe-Bilim
Sayfa Sayısı: 152
Boyut: 13,5×21 cm
Kapak Bilgisi: Amerikan Cilt Bristol Kapak
Cilt Bilgisi: Ciltsiz
ISBN: 978-625-6495-78-4
Fiyat: 90,30 TL

Ömer Türker Hakkında

1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı, erken dönem Kur’an tefsirinin bilgi teorisi açısından teorik çerçevesini inceleyen yüksek lisans tezini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 ve 2012 tarihileri arasında İSAM’da araştırmacı olarak çalıştı. Nisan 2012’den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı, İslam’da Metafizik Düşünce, Erken Dönem Tefsirlerinde Tevil Sorunu, Varlık Nedir?, Ahlâk, Anlamı Tamamlamak, İslam Düşüncesi Kelam Felsefe Tasavvuf, İslam Felsefesine Konusal Giriş başlıklı kitaplarının yanı sıra Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, Fahreddin Râzî ve Seyyid Şerif Cürcânî gibi önde gelen filozof ve düşünürlerden çevirileri bulunan Ömer Türker’in çalışmaları, metafizik ve bilgi teorisi üzerine yoğunlaşmıştır.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar