Portfolyo: Serhat Kır

Serhat Kır
Serhat Kır

Serhat Kır, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel San-atlar Enstitüsü Fotoğraf Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı ve “Fotoğrafta Kurgusal Yaklaşımlarda Mekân Kavramı” isimli teziyle mezun oldu. Mekân kavramı üzerine lisans eğitimi sırasında çalışmaya başlamış, sonrasında çalışmalarını öne çıkarmak için felsefi ve sosyolojik yaklaşımların içinde yer almaya başlamıştır. Nesneler, mekanlar ve portre arasındaki ilişkiye odaklanır. Çalışmalarında kişisel hi-kayelerine ve deneyimlerine göndermeler yapmakta ve çalışmalarını yarı belgesel yarı kurgusal bir tasarım süreci olarak tanımlamaktadır.

Instagram: serhatkir

Çalışmaları Moon and Stars Genç Fotoğrafçılar Ödül Sergisi’nde sergilendi, İstanbul (2012); Fotoİstanbul Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali (2014); Galeri Sentezi, Bulgaristan (2015); İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali (2016); BursaFotoFest (2016); Elgiz Müzesi, İstanbul (2018) ve Aspect Balkan Fotoğraf Festivali, Selanik, Yunani-stan (2018); One Akaretler, İstanbul (2021), 212 Fotoğraf İstanbul, Fotoğraf Festivali, fotoğraf Yarışması, Kazanan, (2022), Belfast Fotoğaf Festivali, İrlanda, Finalist, (2023)

Atölye Çalışmaları

Resource Utopia / Utopia as Source’, Goethe Institut İstanbul, Pavlov’s Dog Gallery Berlin & NOKS Independent Art Space, İstanbul (2018); Fotoğraf Kitabı Masterclass Frederic Lezmi & Marcus Schaden, FUAM, İstanbul (2016); ‘Isolation and Aidiyet’, Martina Hoogland Ivanow, GAPO & SALT, İstanbul (2015) ve ‘Arşiv Malzemelerini Sanat Eserine Dönüştürmek’, İpek Duben, SALT, İstanbul (2015).

GAPO PLATFORM üyesidir.

Sanatsal Yaklaşım

Fotoğraf çalışmalarım; bilinçsiz kentleşme, kent insan ilişkisi, kent hafızası, ekolojik sorunlar ve birey toplum ilişkisi gibi konulara odaklanmaktadır.

Bu konular üzerine çalışırken sadece kayıt altına alan taraf olarak hareket etmemekte aynı zamanda meselenin köklerine inmek ve de anlamlandırmak için araştırmalar yapmakta, arşiv kaynaklarından (eski fotoğraflar, yerel kaynaklar vb.) yararlanmaktayımdır. Araştırmalarımın ve fotoğraf çalışmalarımın dün ve bugün arasındaki karşılaştırmalarını yapmak aynı zamanda da küresel boyutları ile ele almak için felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlardan yararlanmaktayımdır.

Konu edindiğim meseleleri başka alanlar ile ilişkilendirip kavramsal olarak anlamını güçlendirirken, görsel olarak da sinema, resim ve de mimarlık gibi alanların konuya yaklaşım ve üslup oluşturması açısından katkıları bulunmaktadır.


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.