Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ Projesi Açık Çağrı


Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ, sivil toplum kuruluşları aktörlerinin kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmek ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bölgesel bir projedir. Proje, Goethe Institut – Üsküp ve diğer proje ortakları; Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation- Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülmektedir.
Proje 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024’e kadar sürecek.

Proje kurulunun bir parçası olan 6 STK- Sivil Toplum Kuruluşu ile yürütülen projenin amacı 4 yıl boyunca eğitim, iletişim ağı veya ödenek ile 90 kültürel girişimin kapasitesini arttırmak. STK’ların kültür ve toplumun değişmesi üzerinde oldukça etkileri bulunduğundan STK’ların bu projenin başarısında çok önemli bir rol oynamaktadırlar.

5 proje ortağının başvurabileceği, edebiyatın ulusal sınırların ötesinde de erişilebilir olup, farkındalığın arttırılması adına eserin kendi diline çevrilmesi, basılması ve tanıtılması için bütçelenen mali destek için ilk açık çağrımız yayınlandı.
İlk başvuru çağrısının desteği Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki 30 toplum kuruluşuna verilecektir.

Başvuru sahiplerinin;
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması
Sivil Toplum Kuruluşu olması
Proje ortaklarıyla beraber projenin hazırlanmasında ve yönetilmesinde doğrudan sorumlu olması
Çağrının yayınlanmasından (23/12/2020) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de kayıtlı olması
Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru çağrısı iki farklı bölüme ayrılmıştır;

• Açık çağrı, kültürlerarası iletişimi ve projelerin işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. Ülkelerin ana kültürlerini, ülkeler arasında geniş bir şekilde yaymak, iletişim ağını arttırmak ve işbirliğine teşvik etmek açık çağrının önemli bir hedefidir.
Faaliyet, edebi eserleri, edebiyatçıları, müzik, tiyatro, ses ve görüntü prodüksiyonu ve multimedya ile sınırlı olmayarak diğer kültürlerarası işbirliği girişiminin tanıtımını sağlayan tüm kültürel faaliyetlerin maliyetini kapsamaktadır.
En az nitelikli, şartlar uygun iki ülke arasındaki işbirliği avantaj olarak değerlendirilecektir.
Destek başına bütçe maksimum 3.000 Euro tutarındadır.
Genç kuruluşların projelerine özellikle teşvik edilecektir.
• Çok dilli projeleri desteklemenin amacı belirlenen ülkelerin edebi eserlerinin bölgesel olarak yayılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmanın amacı, bölgesel edebiyatın diğer dillere çeviri ile desteklenip tanıtımının yapılmasıdır. Projenin desteği ile Batı Balkan ve Türkiye’deki yazarların çevirisi artacak ve katkı sağlayacaktır. Bu çağrı adına her destek başına ayrılan bütçe desteği maksimum 2.000 Euro’dur.
• Faaliyetler, çeviri, tasarım, baskı ve bölgesel edebiyatın tanıtımı ile ilgili maliyetleri kapsamalıdır. Desteklenen projeler, mobil kütüphanemizin yanı sıra farklı festivaller ve hatta kültürel rezidanslarla sinerji yaratmaya teşvik edilecektir.
Her başvuru sahibinden yalnızca bir başvuru değerlendirmeye alınacak.

Başvuru için son tarih: 10 Şubat 2021, Çarşamba saat 24:00 (TSİ)

Başvuru için Tıklayınız

Detaylı bilgi için Tıklayınız, Tıklayınız

Doğal Bakım Ürünleri


Nil Has

1988, İstanbul doğumlu. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir